Tổng hợp

Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học hiện đại ngày nay là do?

Câu hỏi:

Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học hiện đại ngày nay là do?

A. Bùng nổ dân số, tài nguyên cạn kiệt

Bạn đang xem: Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học hiện đại ngày nay là do?

B. Kế thừa những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII-XIX

C. Nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng cao

D. Yêu cầu của việc chạy đua vũ trang trong thời kì “chiến tranh lạnh”

Đáp án đúng C.

Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học hiện đại ngày nay là do nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng cao, thành tựu không chỉ trong lĩnh vực khoa học mà còn thiên nhiều hơn về công nghệ trong giai đoạn sau.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

– Xét từ cuộc cách mạng Khoa học- kĩ thuật lần thứ nhất, do đòi hỏi của ngành công nghiệp dệt ở Anh, con người đã phát minh ra máy kéo sợi Gienni chạy bằng hơi nước, tăng năng suất dệt so với dệt bằng tay thông thường.

Cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật lần thứ nhất là tiền để thúc đẩy cách mạng khoa học-kỹ thuật lần thứ hai và cách mạng công nghệ bùng nổ.

Tuy nhiên, quy mô của cuộc cách mạng này chủ yếu trong ngành dệt ở Anh, chưa toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống.

– Đến những năm 40 của thế kỉ XX, do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người, cách mạng Khoa học- kĩ thuật lần hai ra đời với nhiều lĩnh vực: Sinh học, vật lí, hóa học, …với những công cụ sản xuất mới, vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học. …

– Thành tựu không chỉ trong lĩnh vực khoa học mà còn thiên nhiều hơn về công nghệ trong giai đoạn sau (từ những năm 70 của thế kỉ XX đến nay).

– Khoa học-kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

– Khoa học gắn liền với kỹ thuật, đi trước mở đường cho kỹ thuật

– Kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất.

– Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!