Tổng hợp

Người Roma đã tính được một năm có bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng?

Câu hỏi:

Người Roma đã tính được một năm có bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng?

A.Có 360 ngày và 11 tháng

B.Có 365 ngày và 12 tháng

Bạn đang xem: Người Roma đã tính được một năm có bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng?

C.Có 365 ngày và ¼ ngày, với 12 tháng

D.Có 366 ngày và 12 tháng

Đáp án đúng C.

Người Roma đã tính được một năm có 365 ngày và ¼ ngày, với 12 tháng, họ định một tháng lần lượt có 30 và 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày, dù sao cho phép tính lịch của người Rô- ma cổ đại đã rất gần với những hiểu biết ngày nay.

Giải thích lý do chọn đáp án đún là C do:

Việc sử dụng cong cụ bằng sắt và sự tiếp xúc với biển đã mở ra cho cư dân Địa Trung Hải một chân trời mới, nâng họ lên một trình độ cao hơn về sản xuất và buôn bán trên biển. Đó cũng là cơ sở để họ đạt tới trình độ sáng tạo văn hóa cao hơn thời trước.

– Người Hi Lạp đã có hiểu biết chính xác hơn về Trái Đất và hệ Mặt Trời. Nhờ đi biển họ đã thấy Trái Đất không phải như cái đĩa mà như hình quả cầu tròn, nhưng họ vẫn tưởng Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất.

Tuy nhiên họ đã biết nếu tính mỗi vòng như thế là 360 ngày thì không chính xác. Về sau người Rô- ma đã tính được 1 năm có 365 ngày và ½ nên họ định một tháng lần lượt có 30 và 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày.

Song như thế so với thực tế vẫn bị chậm hơn một ít. Dù sao cho phép tính lịch của người Rô- ma cổ đại đã rất gần với những hiểu biết ngày nay.

– Người Ai Cập, Lưỡng Hà và một số cư dân khác đã có chữ viết cổ. Nhưng chữ của họ có quá nhiều hình, nét, kí hiệu; khả năng phổ biến bị hạn chế. Cuộc sống “bôn ba” trên biển, trình độ phát triển của nền kinh tế đã đặt ra cho cư dân Địa Trung Hải nhu cầu sáng tạo ra một thứ chữ viết gồm các kí hiệu đơn giản, nhưng phải có khả năng ghép chữ rất linh hoạt thành từ để thể hiện ý nghĩ của con người.

– Hệ thống chữ cái của người Hi Lạp và người Rô- ma đã ra đời từ đó. Hệ chữ cái Rô-ma tức là hệ A, B, C,…ban đầu gồm 20 chữ, sau thêm 6 chữ làm thành hệ thống chữ cái hoàn chỉnh như ngày nay.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!