Tổng hợp

Người phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra nhiều loại chữ ngoại trừ?

Câu hỏi:

Người phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra nhiều loại chữ ngoại trừ?

A.Chữ tượng hình

B.Chữ tượng ý

Bạn đang xem: Người phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra nhiều loại chữ ngoại trừ?

C.Hệ chữ cái A, B, C

D.Chữ hình nêm

Đáp án đúng C.

Người phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra nhiều loại chữ ngoại trừ Hệ chữ cái A, B, C, các cư dân phương Đông là người đầu tiên phát minh ra chữ viết, vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN chữ viết đã xuất hiện ở Ai Cập và Lưỡng Hà.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C do:

Sự xuất hiện xã hội có giai cấp và nhà nước không chỉ dẫn đến áp bức, bóc lột, đấu tranh,..mà còn là một biểu hiện của thờ đại văn minh trong đó con người sản xuất được của cải dồi dào hơn trước và sáng tạo trong đời sống văn hóa tinh thần.

– Sự phát triển của đời sống làm cho quan hệ của xã hội loài người trở nên phong phú và đa dạng; người ta cần ghi chép và lưu giữ những gì đã diễn ra. Chữ viết ra đời bắt nguồn từ nhu cầu đó. Chữ viết là một phát minh lớn cua loài người.

+ Các cư dân phương Đông là người đầu tiên phát minh ra chữ viết. Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN chữ viết đã xuất hiện ở Ai Cập và Lưỡng Hà.

+ Lúc đầu chữ viết chỉ là hình vẽ những gì mà họ muốn nói, sau đó họ sáng tạo thêm những kí hiệu biểu diễn khái niệm trừu tượng. Chữ viết theo cách đó gọi là chữ tượng hình.

+ Sau này người ta cách điệu hóa chữ tượng hình thành nét và ghép các nét theo quy ước để phản ánh ý nghĩ của con người một cách phong phú hơn gọi là chữ tượng ý.

+ Chữ tượng ý chưa tách khỏi chữ tượng hình mà thường được ghép với một thanh để phản ánh tiếng nói, tiếng gọi có âm sắc, thanh điệu của con người.

– Nguyên liệu được sử dụng để viết của người Ai Cập là giấy làm bằng vỏ cây papirút. Người Su-me ở Lưỡng Hà dùng một loại cây sậy vót nhọn làm bút viết lên trên những tấm đất sét còn ướt rồi đem phơi nắng hoặc nung khô.

– Người Trung Quốc lúc đầu khắc chữ trên xương thú hoặc mai rùa về sau họ biết kết hợp một số nét thành chữ và viết trên thẻ tre hay trên lụa.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!