Tổng hợp

Người lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi lập nên triều đại Lê sơ là?

Câu hỏi:

Người lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi lập nên triều đại Lê sơ là?

A.Lê Lợi

B.Lê Hoàn

Bạn đang xem: Người lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi lập nên triều đại Lê sơ là?

C.Lê Lai

D.Nguyễn Trãi

Đáp án đúng A.

Người lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi lập nên triều đại Lê sơ là Lê Lợi, từ một cuộc chiến tranh ở địa phương đã phát triển thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, suốt từ đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa tư tưởng nhân nghĩa được đề cao.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

– Năm 1407 cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại, nước ta rơi vào ách thống trị của nhà Minh.

– Năm 1418: Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ do Lê Lợi lãnh đạo.

Lê Lợi là một hào trưởng có uy tín ở vùng Lam Sơn (Thanh Hóa). Trước cảnh nước mất nhà tan, ông đã chiêu tập nghĩa sĩ, bí mật liên lạc với các hào kiệt, xây dựng lực lượng và chọn Lam Sơn là căn cứ cuộc khởi nghĩa.

Đầu năm 1416 bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa được thành lập gồm 19 người do Lê Lợi đứng đầu làm lễ thề ở Lũng Nhai nguyện cùng sống chết có nhau, quyết đánh giặc cứu nước.

Ngày 7/2/1418, Lê lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương. Lam Sơn nằm tả ngạn sông Chu, nối liền giữa đồng bằng và miền núi, có địa thế hiểm trở.

Thắng lợi tiêu biểu:

– Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ Lam Sơn (Thanh Hóa) được sự hưởng ứng của nhân dân vùng giải phóng cánh mở rộng từ Thanh Hóa vào Nam.

– Chiến thắng Tốt Động, đẩy quân Minh vào thế bị động.

Quân Minh: Tháng 10/1426, 5 vạn viện binh do vương Thông chỉ huy đã đến Đông Quan.

Nghĩa quân Lam Sơn: đặt phục binh ở Tốt Động, Chúc Động.

Diễn biến:

+ Ngày 7/11/1426 Vương Thông quyết định tấn công Cao Bộ (Chương Mĩ – Hà Tây).

+ Quân ta tấn công từ mọi phía.

+ Kết quả: 5 vạn quân Minh tử thương, Vương Thông chạy về Đông Quan.

+ Ý nghĩa: Chiến thắng đã tạo điều kiện cho quân Lam Sơn vây hãm thành Đông Quan, giải phóng nhiều châu, huyện; Quân Minh suy yếu, rơi vào thế bị động.

– Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang đập tan 10 vạn quân cứu viện khiến giặc cùng quẫn tháo chạy về nước.

Đặc điểm:

+ Từ một cuộc chiến tranh ở địa phương phát triển thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

+ Suốt từ đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa tư tưởng nhân nghĩa được đề cao.

+ Có đại bản doanh, căn cứ địa.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!