Tổng hợp

Ngành sản xuất nào phát triển sớm nhất và giữ vị trí quan trọng nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

Câu hỏi: 

Ngành sản xuất nào phát triển sớm nhất và giữ vị trí quan trọng nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

Bạn đang xem: Ngành sản xuất nào phát triển sớm nhất và giữ vị trí quan trọng nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

C. Thương nghiệp

D. Giao thông vận tải

Đáp án A.

Ngành sản xuất phát triển sớm nhất và giữ vị trí quan trọng nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông là nông nghiệp, các cư dân cổ đại phương Đông lấy nghề nông làm gốc, kết hợp nuôi gia súc, làm đồ gốm, dệt vải để đáp ứng như cầu hàng ngày của mình, đó là những ngành kinh tế bổ trợ cho nghề nông.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Cùng với sự xuất hiện của công cụ kim loại, con người bước vào thời đại văn minh.

Sản xuất phát triển dẫn đến sự phân hóa xã hội, xuất hiện kẻ giàu, người nghèo nên giai cấp và nhà nước ra đời:

Thiên niên kỷ thứ IV TCN, trên lưu vực sông Nin, cư dân Ai Cập cổ đại sống tập trung theo từng công xã. khoảng 3200 TCN nhà nước Ai cập thống nhất được thành lập.

Các công xã kết hợp thành liên minh công xã , gọi là các “Nôm”, khoảng 3200 TCN, một quý tộc có thế lực đã chinh phục được tất cả các “Nôm” thành lập nhà nước Ai cập thống nhất.

Ở lưu vực Lưỡng Hà (thiên niên Kỷ IV TCN), hàng chục nước nhỏ người Su me đã hình thành.

Trên lưu vực sông Ấn, các quốc gia cổ đại ra đời giữa thiên niên kỷ III TCN.

Vương triều nhà Hạ hình thành vào thế kỷ XXI TCN mở đầu cho xã hội có giai cấp và nhà nước Trung Quốc.

Các cư dân cổ đại phương Đông lấy nghề nông làm gốc, kết hợp nuôi gia súc, làm đồ gốm, dệt vải để đáp ứng như cầu hàng ngày của mình. Đó là những ngành kinh tế bổ trợ cho nghề nông.

Ở các quốc gia cổ đại phương đông, lịch pháp và Thiên văn học ra đời sớm nhất, gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Họ biết sự chuyển động của của Mặt trời, Mặt trăng –>Thiên văn–> nông lịch. Một năm có 365 ngày, chia thành tháng, tuần, ngày, mỗi ngày có 24 giờ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!