Tổng hợp

Nam quốc sơn hà khẳng định điều gì?

Câu hỏi:

Nam quốc sơn hà khẳng định điều gì?

A. Khẳng định chủ quyền lãnh thổ

B. Nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền

Bạn đang xem: Nam quốc sơn hà khẳng định điều gì?

C. Khẳng định sự ngang hàng về vị thế với phương Bắc.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án đúng D.

Nam quốc sơn hà khẳng định chủ quyền lãnh thổ, nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền và khẳng định sự ngang hàng về vị thế với phương Bắc, bài thơ khẳng định đanh thép, cảm xúc mãnh liệt, tinh thần sắt đá, ý chí quyết tâm không gì lay chuyển, khuất phục nổi.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

– Phiên âm:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên phận định tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

– Dịch thơ:

Núi sông Nam Việt vua Nam ở

Vằng vặc sách trời chia xứ sở

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

Chúng mày nhất định phải tan vỡ.

(Lê Thước – Nam Trân dịch)

Bài thơ Nam quốc sơn hà hay Sông núi nước Nam chưa rõ tác giả là ai và có nhiều lời kể về sự ra đời của bài thơ, trong đó có truyền thuyết: Năm 1077, quân Tống do Quách Quỳ chỉ huy xâm lược nước ta. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến sông Như Nguyệt, bỗng một đêm, quân sĩ nghe từ trong đền thờ hai anh em Trương Hống và Trương Hát có tiếng ngâm bài thơ này.

“Sông núi nước Nam” là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc, khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược, khẳng định sự ngang hàng vể vị thế với phương Bắc.

Bố cục bài thơ gồm 2 phần:

– Phần 1 (Hai câu đầu): Khẳng định tuyệt đối chủ quyền lãnh thổ.

– Phần 2 (Hai câu cuối): Quyết tâm chống lại những điều phi nghĩa của kẻ thù.

Bài thơ làm theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giọng thơ hùng hồn, đanh thép,..

Bài thơ khẳng định đanh thép, cảm xúc mãnh liệt, tinh thần sắt đá, ý chí quyết tâm không gì lay chuyển, khuất phục nổi. Cảm xúc và ý chí ấy không được bộc lộ trực tiếp mà kín đáo qua hình tượng và ngôn ngữ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!