Tổng hợp

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?

Câu hỏi: 

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?

A. Đại Việt

Bạn đang xem: Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?

B. Đại Cồ Việt

C. Đại Nam

D. Thăng Long

Đáp án đúng B.

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là Đại Cồ Việt, n ăm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, đặt niên hiệu là Thái Bình, cho đúc tiền riêng, phong tước cho các con và quan hệ bình thường với nhà Tống.

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

Nhà Đinh xây dựng đất nước: (968 – 980)

– Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, đặt niên hiệu là Thái Bình, cho đúc tiền riêng, phong tước cho các con và quan hệ bình thường với nhà Tống.

– Cử các tướng thân cận nắm chức vụ chủ chốt.

– Dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm với kẻ phạm tội.

(Đinh Bộ Lĩnh là người Việt đầu tiên xưng đế, chứng tỏ độc lập hoàn toàn là 1 nước lớn mạnh, tự hào ngang hàng với Nhà Tống, không là nước phụ thuộc)

* Sự thành lập nhà Lê:

– Đinh Tiên Hoàng bị giết chết (979).

– Vua Đinh Toàn mới 6 tuổi.

– Nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta, nên Thái Hậu Dương Vân Nga đưa Lê Hoàn lên ngôi vua năm 981 để chỉ huy kháng chiến (Thái hậu Dương Vân Nga nhường ngôi cho Lê Hoàn là đúng, biết hy sinh quyền lợi của dòng họ để bảo vệ dân tộc)

– Lê Hoàn lên ngôi vua – Lê Đại Hành, đổi niên hiệu là Thiên Phúc (gọi là Tiền Lê)

– Vua nắm mọi quyền hành về quân sư và dân sự.

– Giúp vua có quan Thái Sư, Đại sư; bộ máy quan lại gồm ban văn, võ, tăng.

– Con vua được phong vương nắm giữ vùng biên giới. (đây là chế độ quân chủ tập trung còn sơ sài)

– Cả nước chia làm 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.

* Quân đội: gồm 10 đạo, 2 bộ phận:

+ Quân Điện Tiền (Cấm quân): bảo vệ nhà Vua và kinh thành.

+ Quân địa phương đóng tại các lộ, thay phiên nhau luyện tập và sản xuất.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!