Tổng hợp

Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô?

Câu hỏi:

Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô?

A. Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

B. Pháp và Nhật Bản công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Bạn đang xem: Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô?

C. Anh công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

D. 25 nước đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Đáp án đúng A.

Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô là Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, đây là thắng lợi to lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là A do:

– Sau công cuộc khôi phục kinh tế Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế bị bao vây, kỹ thuật, thiết bị lệ thuộc nước ngoài.

– Đảng Cộng sản đề ra nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, mục đích là đưa Liên Xô trở thành một nước công nghiệp có những ngành công nghiệp chủ chốt.

– Biện pháp:

+ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, từng bước giải quyết thành công các vấn đề vốn đầu tư, đào tạo cán bộ kĩ thuật, công nhân lành nghề.

+ Có mục tiêu cụ thể cho từng kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1928-1932) và kế hoạch năm năm lần thứ hai (1933-1937).

– Kết quả:

+ Liên Xô hoàn thành sớm hai kế hoạch 5 năm, đưa nước này từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

+ Năm 1937 sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.

– Nông nghiệp: Ưu tiên tập thể hóa nông nghiệp, đưa 93% số nông hộ với 90% diện tích đất canh tác vào nền nông nghiệp tập thể hóa có quy mô sản xuất lớn và cơ giới hóa.

– Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng châu Á, châu Âu.

– Từng bước phá vỡ chính sách bao vây cô lập về kinh tế và ngoại giao của các nước đế quốc.

– Thiết lập ngoại giao với 20 nước.

– Năm 1933 Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, đó là thắng lợi to lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!