Tổng hợp

Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do

Câu hỏi: Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do

A. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi

B. Nhà Minh ép vua Lê nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung

C. Vua Lê tự nguyện nhừng ngôi cho Mạc Đăng Dung

Bạn đang xem: Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do

D. Các tướng lĩnh trong triều Lê sơ đã suy tôn Mạc Đăng Dung lên làm vua

Đáp án đúng A.

Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi.

Lý giải việc chọn đáp án A là do:

Sự sụp đổ của nhà Lê, từ đó Nhà Mạc thành lập.

– Đầu thế kỷ XVI nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng suy yếu.

– Biểu hiện:

+ Các vua Lê Uy Mục, Lê Tượng Dực chỉ lo ăn chơi, sa đọa.

+ Quan lại, địa chủ hoành hành, hạch sách nhân dân, chiếm đoạt ruộng đất.

+ Các thế lực phong kiến nổi dậy tranh chấp quyền lực – mạnh nhất là thế lực Mạc Đăng Dung.

+ Phong trào đấu tranh của nhân dân bùng nổ ở nhiều nơi.

– Năm 1527, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê lập triều Mạc.

Chính sách của nhà Mạc

– Nhà Mạc xây dựng chính quyền theo mô hình cũ của nhà Lê.

– Tổ chức thi cử đều đặn để tuyển chọn quan lại.

– Xây dựng quân đội mạnh để đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra.

– Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

– Những chính sách của nhà Mạc bước đầu đã ổn định lại đất nước.

– Triều Mạc phải chịu sức ép từ hai phía: phía Bắc cắt đất, thần phục nhà Minh, phía Nam cựu thần nhà Lê chống đối, nên nhân dân phản đối.

=> Nhà Mạc bị cô lập.

Đánh giá vương triều nhà Mạc:

– Đầu thế ki XVI, triều Lê sơ đã đi vào thời kì suy vong, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê, lập nên nhà Mạc đó là sự thay thế tất yếu, khách quan của lịch sử.

– Sau khi thành lập, trong thời gian đầu, nhà Mạc đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ, góp phần ổn định đất nước (công của nhà Mạc) như:

+ Xây dựng lại chính quyền theo mô hình cũ của nhà Lê, tổ chức thi cử đều đặn để tuyển chọn quan lại.

+ Giải quyết các vấn đề ruộng đất, tạo điều kiện ổn định lại đất nước.

+ Tập trung xây dựng quân đội mạnh để đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra.

– Tuy nhiên, nhà Mạc cũng có tội là: Nhà nước không đủ vững mạnh, không được lòng nhân dân để khi quân Minh tiến xuống nước ta, nhà Mạc đã lúng túng, dâng sổ sách cho quân Minh.

⟹ Như vậy, tuy lúc đầu có góp phần ổn định tình hình đất nước, nhưng sau đó nhà Mạc cũng nhanh chóng lâm vào tình trạng suy thoái. Điều này cũng một phần dẫn đến cục diện chiến tranh, chia cắt đất nước diễn ra suốt mấy thế kỉ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!