Tổng hợp

Năm 1257 vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tấn công lớn vào nước nào?

Câu hỏi:

Năm 1257 vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tấn công lớn vào nước nào?

A. Đại Việt

B. Nam Tống

Bạn đang xem: Năm 1257 vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tấn công lớn vào nước nào?

C. Thái Lan

D. Chăm-pa

Đáp án đúng B.

Năm 1257 vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tấn công lớn vào nước Nam Tống, nhằm xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc, quân Mông Cổ đi đến đâu cũng làm nhà cửa đổ nát, thành trì tan hoang nhân dân bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là B do:

Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ:

– Âm mưu:

+ Đầu thế kỉ XIII, nhà nước phong kiến Mông Cổ được thành lập. Với một lực lượng quân đội mạnh và hiếu chiến, vua Mông Cổ liên tiếp xâm lược và thống trị nhiều nước ở Châu Á, Châu Âu.

Quân Mông Cổ đi đến đâu cũng làm nhà cửa đổ nát, thành trì tan hoang nhân dân bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ.

+ Năm 1257, vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tấn công vào nước Nam Tống (ở phía Nam Trung Quốc), nhằm xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc.

+ Để đạt được tham vọng đó, vua Mông Cổ sai tướng Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy hơn 3 vạn quân xâm lược Đại Việt rồi từ Đại Việt đánh thẳng lên phía nam Trung Quốc để phối hợp với cánh quân từ phía bắc xuống.

Đó là việc thực hiện kế hoạch “gọng kìm” để tiêu diệt Nam Tống và xâm lược Đại Việt.

Hành động: 

+ Trước khi kéo quân vào xâm lược, tướng Mông Cổ cho sứ giả đưa thư để đe dọa và dụ hàng vua Trần. Ba lần sứ giả Mông Cổ đến Thăng Long đều bị vua Trần ra lệnh bắt giam vào ngục.

Cuối năm 1257 khi được tin quân Mông Cổ chuẩn bị xâm lược, nhà Trần đã ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập võ nghệ sẵn sàng đánh giặc.

Tháng 1-1258, 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tiến hành xâm lược nước ta.

Do thế giặc mạnh vua Trần cho lui quân để bảo toàn lực lượng. Triều đình tạm rời kinh thành Thăng Long xuôi về vùng Thiên Mạc (Duy Tiên, Hà Nam).

Quân Mông Cổ điên cuồng tàn phá kinh thành, lùng bắt giết hại những người còn sót lại. Đóng giữ kinh thành chưa đầy một tháng quân Mông Cổ lâm vào tình thế khó khăn vì thiếu lương thực trầm trọng.

Năm được thời cơ quân đội nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đồn Bộ Đầu, ngày 29-1-1258 quân Mông Cổ thua trận phải rời khỏi Thăng Long.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!