Tổng hợp

Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước thành?

Câu hỏi: Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước thành?

A. Đại Việt

B. Đại Cồ Việt

C. Đại Ngu

Bạn đang xem: Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước thành?

D. Đại Nam

Đáp án đúng B.

Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước thành Đại Cồ Việt.

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

Sau khi Lê Hoàn mất (năm 1005), Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Long Đĩnh là một ông vua tàn bạo khiến cho trong triều, ngoài nội ai ai cũng căm giận.

Năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời, các con còn quá nhỏ. Sau đó các quan lại trong triều tôn tướng Lý Công Uẩn lên ngôi vua.

Thuở nhỏ Lý Công Uẩn được nhận làm con nuôi nhà sư Lý Khánh Văn. Sau này, khi lớn lên Lý Công Uẩn làm quan nhà Lê. Ông là người có học, có đức và có uy tín nên được triều thần nhà Lê quý trọng.

Khi Lê Long Đĩnh mất, Lý Công Uẩn đang giữ chức Điện tiền Chỉ huy sứ, chỉ huy cấm quân ở kinh đô Hoa Lư.

Nhận được sự tin tưởng cũng như sự giúp đỡ của Thiền sư Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn nhanh chóng lên ngôi vua. Từ đó, nhà Lý được thành lập.

Nhà Lý được thành lập vào tháng 10 Âm lịch năm 1009. Đây là thời điểm Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Từ đó mà triều đại Lý ra đời.

Năm 1054, Lý Thánh Tông đã đổi quốc hiệu từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt. Kể từ đây, nước Đại Việt ta như mở ra một kỷ nguyên mới rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam.

Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở Hoa Lư. Đến tháng 7 âm lịch năm 1010, Lý Thái Tổ tiến hành dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La. Thành Đại La sau này được đổi tên thành Thăng Long (bây giờ là Hà Nội).

Nhà Lý trải qua 09 đời vua.

Lý Thái Tổ (1010 – 1028), tên húy Lý Công Uẩn.

Lý Thái Tông (1028 – 1054), tên húy Lý Phật Mã.

Lý Thánh Tông (1054 – 1072), tên húy Lý Nhật Tôn.

Lý Nhân Tông (1072 -1127), tên húy Lý Càn Đức.

Lý Thần Tông (1127 – 1138), tên húy Lý Dương Hoán.

Lý Anh Tông (1138 – 1175), tên húy Lý Thiên Tộ.

Lý Cao Tông (1175 – 1210), tên húy Lý Long Cán.

Lý Huệ Tông(1210 – 1224), tên húy Lý Hạo Sảm.

Lý Chiêu Hoàng (1224 – 1225), tên húy Lý Thiên Hinh Nữ.

Nhà Lý chấm dứt khi Lý Chiêu Hoàng bị ép thoái vị để nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh vào năm 1225. Lúc đó, bà chỉ mới có 7 tuổi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!