Tổng hợp

Mục tiêu của trung quốc đồng minh hội là?

Trung Quốc Đồng minh Hội, hay còn gọi là Trung Quốc Cách mạng Đồng minh Hội (phồn thể: 中國革命同盟會), hay gọi ngắn gọn là Đồng minh Hội hoặc Tongmenghui trong tiếng Anh, là một tổ chức chính trị – xã hội chống nhà Thanh đầu thế kỷ XX.

Tổ chức này là một trong những tổ chức tiền thân của chính đảng sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc: Trung Quốc Quốc dân Đảng. Vậy mục tiêu của trung quốc đồng minh hội là?

Câu hỏi: Mục tiêu của trung quốc đồng minh hội là?

A. Nam nữ bình quyền, toàn dân no ấm.

Bạn đang xem: Mục tiêu của trung quốc đồng minh hội là?

B. Bình đẳng về ruộng đất cho dân cày.

C. Xây dựng một xã hội bình đẳng tuyệt đối.

D. Tăng lương, giảm giờ làm cho công nhân.

Đáp án đúng B.

Mục tiêu của trung quốc đồng minh hội là bình đẳng về ruộng đất cho dân cày, đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân Quốc.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Dựa vào phong trào đấu tranh bền bỉ, liên tục của quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản Trung Quốc bắt đầu tập hợp lực lượng và thành lập các hội, các đảng. Đại diện ưu tú nhất cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là Tôn Trung Sơn. Tháng 8 – 1905, ông thành lập Trung Quốc Đồng minh hội và xa Học thuyết Tam dân (Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc).

Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập nhằm “đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất”.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau, nội bộ lãnh đạo của Hội phát sinh nhiều bất đồng cả về lý luận cũng như phương lược cách mạng, đặc biệt mâu thuẫn ngày càng gia tăng do ảnh hưởng của những thất bại trong các cuộc khởi nghĩa vũ trang.

Sau Cách mạng Tân Hợi, Tôn Văn cùng với các đồng chí đã cải tổ lại Đồng minh Hội, thành lập Quốc dân Đảng, tổ chức tiền thân của Trung Hoa Cách mệnh Đảng và Trung Quốc Quốc dân Đảng.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!