Tổng hợp

Mục đích của Pháp trong việc mở rộng trường học để làm gì?

Câu hỏi:

 Mục đích của Pháp trong việc mở rộng trường học để làm gì?

A. Phát triển nền giáo dục Việt Nam
B. Khai minh nền văn hoá giáo dục Việt Nam
C. Do nhu cầu học tập của nhân dân ngày một cao
D. Do nhu cầu học tập của con em quan chức và để đào tạo người bản xứ phục vụ cho Pháp

Bạn đang xem: Mục đích của Pháp trong việc mở rộng trường học để làm gì?

Đáp án đúng D.

Mục đích của Pháp trong việc mở rộng trường học để làm gì: Do nhu cầu học tập của con em quan chức và để đào tạo người bản xứ phục vụ cho Pháp, Pháp bắt đầu mở trường học mới nhằm đào tạo lớp người bản xứ phục vụ cho việc cai trị, cùng với đó, Pháp mở một số cơ sở văn hóa, y tế

Giải thích lý do vì sao chọn D là đúng

– Hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền chặt chẽ, với tay xuống tận vùng nông thôn.

– Kết hợp giữa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến.

Mục đích: 

– Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.

– Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, làm giàu cho tư bản Pháp.

– Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, xóa tên Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trên bản đồ thế giới.

Chính sách văn hóa, giáo dục

–  Đến năm 1919, Pháp vẫn duy trì nền giáo dục Hán học, lợi dụng hệ tư tưởng phong kiến và trí thức cựu học để phục vụ cho chính sách cai trị nô dịch.

– Về sau, Pháp bắt đầu mở trường học mới nhằm đào tạo lớp người bản xứ phục vụ cho việc cai trị. Cùng với đó, Pháp mở một số cơ sở văn hóa, y tế.

*Nhận xét: 

Thông qua lợi dụng giáo dục phong kiến, Pháp muốn tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng. Triệt để sử dụng phong kiến Nam triều, dùng người Việt trị người Việt. Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị…

– Tuyên truyền văn hóa, lối sống phương Tây thông qua sách báo có nội dung độc hại.

– Duy trì “văn hóa làng” theo hướng bần cùng hóa và ngu dân hóa.

– Duy trì các thói hư tật xấu như uống rượu, nghiện hút, hủ tục ma chay, cưới xin, đồng bóng, mê tín dị đoan…

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!