Tổng hợp

Mục đích của Duy Tân Hội là gì?

Duy tân Hội là một tổ chức kháng Pháp do các đồng chí, nhà yêu nước như Phan Bội Châu, Nguyễn Tiểu La và một số đồng chí khác thành lập năm 1904 tại Quảng Nam. Vậy Mục đích của Duy Tân Hội là gì?

Câu hỏi:

Mục đích của Duy Tân Hội là gì?

A. Gửi thanh niên sang Nhật du học.

Bạn đang xem: Mục đích của Duy Tân Hội là gì?

B. Phát động thanh niên tham gia phong trào Đông Du.

C. Lập ra một nước Việt Nam độc lập.

D. Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc.

Đáp án đúng C.

Mục đích của Duy Tân Hội là lập ra một nước Việt Nam độc lập, Duy Tân Hội được thành lập vào năm 1904 gắn liền với cái tên Phan Bội Châu (1867-1940) là nhà yêu nước – nhà văn hóa lớn, nhân vật trung tâm của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Năm 1858 khi Pháp nổ súng chính thức xâm lược Việt Nam đến những năm cuối cùng của thế kỷ XIX, mặc dù với chính sách đầu hàng và thỏa hiệp từng bước của triều đình Nguyễn nhưng nhân dân Việt Nam vẫn kiên quyết đứng lên kháng chiến. 

Tuy nhiên các cuộc kháng chiến đều thất bại. Ðầu thế kỷ XX, trào lưu dân chủ tư sản qua sách đã lôi cuốn nhiều sĩ phu yêu nước ở Việt Nam mà tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.

Ngày 8/4/1904, từ Nam Kỳ trên đường trở về quê nhà (Nghệ An), Phan Bội Châu cùng với những người cùng chí hướng với mình như Cường Để, Đặng Thái Thân và khoảng hơn 20 đồng chí khác họp tại nhà riêng của Nguyễn Hàm (Nguyễn Thành, Nguyễn Tiểu La) tại Nam Thịnh sơn trang (Thăng Bình, Quảng Nam) thành lập một tổ chức có tên là Duy Tân Hội.

Ngay tại cuộc họp thành lập, cương lĩnh và mục tiêu hành động của Duy Tân Hội được xác định: “ Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục được Việt Nam, lập ra một chính phủ độc lập…”, đồng thời đề ra ba nhiệm vụ trước mắt:

+ Phát triển thực lực về người cũng như về tài chính.

+ Xúc tiến việc chuẩn bị bạo động và các công việc sau khi phát đi lệnh bạo động.

+ Chuẩn bị xuất dương cầu viện, xác định phương châm và thủ đoạn xuất dương.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!