Tổng hợp

Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000 là?

Câu hỏi:

Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000 là?

A. Gia tăng dân số nhanh

B. Số người di cư đến nước Nga ngày càng đông

Bạn đang xem: Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000 là?

C. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn

D. Đời sống nhân dân đã được cải thiện

Đáp án đúng D.

Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000 là đời sống nhân dân đã được cải thiện, nhờ những chính sách và biện pháp đúng đắn, nền kinh tế Liên Bang Nga đã vượt qua khủng hoảng, đang dần ổn định và đi lên.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Liên Bang Nga từng là trụ cột của Liên Bang Xô Viết, đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô thành siêu cường.

Thập niên 90 thế kỉ XX là thời kì đầy khó khăn, biến động về kinh tế của Liên Bang Nga. Liên Bang Nga bị khủng hoảng kinh tế, chính trị, vị trí vai trò cường quốc giảm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế âm, nợ nước ngoài nhiều. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Từ năm 2000, Liên Bang Nga bước vào thời kì mới với chiến lược: đưa nên kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường, mở rộng ngoại giao, cọi trọng châu Á, nâng cao đời sống nhân dân, khôi phục lại vị trí cường quốc,…

Nhờ những chính sách và biện pháp đúng đắn, nền kinh tế Liên Bang Nga đã vượt qua khủng hoảng, đang dần ổn định và đi lên. Đời sống nhân dân theo đó được cải thiện.

Kết quả là sản lượng các ngành kinh tế tăng, dự trữ ngoại tế lớn thứ tư thế giới (năm 2005), đã thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài từ thời kì Xô viết, giá trị xuất siêu ngày càng tăng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Ví thế của Liên Bang Nga ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Hiện nay, Liên Bang Nga nằm trong nhóm nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G8).

Tuy vậy, trong quá trình phát triển kinh tế, Liên Bang Nga còn gặp nhiều khó khăn như sự phân hóa giàu nghèo, nạn chảy máu chất xám,…

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!