Tổng hợp

Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?

Câu hỏi: 

Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?

A. Chế độ Thái thượng hoàng

B. Chế độ lập Thái tử sớm

Bạn đang xem: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?

C. Chế độ nhiều Hoàng hậu

D. Chế độ Nhiếp chính vương

Đáp án đúng A.

Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ Thái thượng hoàng, các vua thường nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng với vua (con) quản lý đất nước.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu. Chính quyền không chăm lo đến đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa. Thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra. Đời sống nhân dân khổ cực. Khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi. Các thế lực phong kiến nổi lên tranh giành quyền lực, chống phá triều đình.

Trước tình hình đó nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn tạo điều kiện cho nhà Trần lên nắm quyền.

Tháng 12/1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần cảnh, nhà Lý sụp đổ, nhà Trần lên nắm quyền.

Năm 1226, nhà Trần được thành lập.

Bộ máy quan lại thời Trần về cơ bản vẫn giống thời Lý, được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

Ở Trung ương:

+ Đứng đầu là vua, thực hiện chế độ Thái thượng hoàng.

Các vua thường nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng với vua (con) quản lý đất nước.

+ Các chức đại thần văn, võ do người họ Trần nắm giữ.

Thể chế quân chủ trung ương tập quyền, gốm 3 cấp:

+ Triều đình:

+ Đơn bị hành chính trung gian: 12 lộ (An phủ sứ), phủ (tri phủ), huyện, châu (tri châu, tri huyện).

+ Cấp hành chính cơ sở: xã (xã quan).

Quý tộc nhà Trần nắm giữ chức vụ quan trọng. Nhà Trần đặt chức quan chuyên môn: Thái y viện, Quốc sử viện, Hà đê sứ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!