Tổng hợp

Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì?

Câu hỏi: 

Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì?

A. Đánh vào Bộ chỉ huy của quân Tống

B. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt

Bạn đang xem: Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì?

C. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt

D. Đánh vào nơi Tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt

Đáp án đúng D.

Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích đánh vào nơi Tống tích trữ lương thực và khí giới để để đánh Đại Việt, Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu là những nơi gần biên giới và tập trung lương thực và khí giới chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt của quân Tống, Lý Thường Kiệt tấn công vào 3 căn cứ này để làm cho quân Tống gặp khó khăn về lương thực và khí giới.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Giữa thế kỉ XI, nhà Tống gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị: Ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập; Nội bộ mâu thuẫn, nhân dân đói khổ, nổi dậy đấu tranh; Bị hai nước Liêu – Hạ quấy nhiễu.

Nhà Tống xâm lược Đại Việt để giải quyết tình trạng khủng hoảng. Để đánh chiếm Đại Việt nhà Tống xúi giục vua Cham-pa tấn công Đại Việt, ngăn cản việc đi lại buôn bán của nhân dân hai nước, dụ dỗ tù trường các dân tộc ít người.

Trước tình hình đó, nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ. Nhà Lý chủ động chuẩn bị đối phó với âm mưu xâm lược của nhà Tống:

– Thái úy Lý Thường Kiệt được cử làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến.

– Cho quân đội luện tập và canh phòng nghiêm ngặt.

– Các tù trưởng miền núi được lệnh mộ thêm binh và đánh trả những cuộc quấy phá, âm mưu dụ dỗ của địch.

– Đem quân đánh bại cuộc tấn công của Cham-pa.

Lý Thường Kiệt chủ trương “tiến công trước để phòng vệ” tấn công vào những nơi tập trung quân lương của nhà Tống.

Tháng 10 – 1075, Lý Thường Kiệt chỉ huy quân chia làm 2 đạo tấn công vào đất Tống.

– Quân bộ tấn công Ung Châu.

– Quân thủy do Lý Thường Kiệt chỉ huy tấn công vào châu Khâm, châu Liêm, tiêu diệt các căn cứ tập kết quân, phá hủy kho tàng của giặc.

Quân Lý Thường Kiệt tiến về bao vây thành Ung Châu.

Kết quả là Quân nhà Lý hạ thành Ung Châu, chủ động rút quân, chuẩn bị phòng tuyến chặn địch.

Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu là những nơi gần biên giới và tập trung lương thực và khí giới chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt của quân Tống, Lý Thường Kiệt tấn công vào 3 căn cứ này để làm cho quân Tống gặp khó khăn về lương thực và khí giới.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!