Tổng hợp

Loạn 12 sứ quân diễn ra trong thời điểm lịch sử nào?

Câu hỏi:

Loạn 12 sứ quân diễn ra trong thời điểm lịch sử nào?

A. Cuối thời Ngô

B. Đầu thời Ngô

Bạn đang xem: Loạn 12 sứ quân diễn ra trong thời điểm lịch sử nào?

C. Cuối thời Đinh

D. Đầu thời Đinh

Đáp án đúng A.

Loạn 12 sứ quân diễn ra trong thời điểm lịch sử là Cuối thời Ngô Năm 944, Ngô Quyền mất, hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A do:

Tình hình chính trị cuối thời Ngô:

– Năm 944, Ngô Quyền mất, hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương.

– Một viên quan là Dương Tam Kha đã tiếm quyền tự xưng là Bình Vương. Ngô Xương Ngập bỏ trốn.

– Các phe phái nổi lên khắp nơi, đất nước làm vào trạng thái không ổn định. Năm 950 Ngô Xương Văn được sự ủng hộ của các tướng lĩnh đã lật đổ được Dương Tam Kha, giành lại ngôi vua.

– Xương Văn mời anh về cùng nhau trông coi việc nước, song do mâu thuẫn nội bộ uy tín nhà Ngô giảm sút.

– Năm 965 Ngô Xương Văn chết. Cuộc tranh chấp giữa các thế lực cát cứ, thổ hào địa phương vẫn tiếp diễn. Lúc đó đất nước rơi vào tình trạng chia cắt, hỗn loạn bởi 12 tướng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương, đánh lẫn nhau. Sử cũ gọi là “Loạn 12 sứ quân” đó là:

1. Ngô Nhật Khánh tự xưng là Ngô Lãm Công, giữ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội ngày nay).

2. Kiều Công Hãn tự xưng Kiều Tam Chế, giữ Phong Châu (Việt Trì-Lâm Thao, Phú Thọ ngày nay).

3. Kiều Thuận tự xưng là Kiều Lệnh Công, giữ Hồi Hồ (Cẩm Khê- Phú Thọ ngày nay).

4. Nguyễn Khoan tự xưng Nguyễn Thái Bình, giữ Tam Đái (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc ngày nay).

5. Nguyễn Thủ Tiệp tự xưng là Nguyễn Lệnh Công, giữ Tiên Du (Bắc Ninh ngày nay).

6. Nguyễn Siêu tự xưng là Nguyễn Hữu Công, giữ Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà Nội ngày nay).

7. Lý Khuê tự xưng là Lý Lãng Công, giữ Siêu Loại (Thuận Thành- Bắc Ninh ngày nay).

8. Lữ Đường tự xưng là Lã Tá Công, giữ Tế Giang (Văn Giang, Hưng Yên ngày nay).

9. Phạm Bạch Hổ tự xưng là Phạm Phòng Át, giữ Đằng Châu (Hưng Yên ngày nay).

10. Đỗ Cảnh Thạc tự xưng là Đỗ Cảnh Công, giữ Đỗ Động Giang (Quốc Oai, Hà Nội ngày nay).

11. Trần Lãm tự xưng là Trần Minh Công, giữ Bố Hải Khẩu (Thái Bình ngày nay).

12. Ngô Xương Xí, tức Ngô Sứ Quân giữ Bình Kiều (Triệu Sơn – Thanh Hóa ngày nay).

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!