Tổng hợp

Loại cơ cấu dân số nào thể hiện được tình hình sinh tử tuổi thọ khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia?

Câu hỏi:

Loại cơ cấu dân số nào thể hiện được tình hình sinh tử tuổi thọ khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia?

A. Cơ cấu dân số theo độ tuổi

B. Cơ cấu dân số theo giới

Bạn đang xem: Loại cơ cấu dân số nào thể hiện được tình hình sinh tử tuổi thọ khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia?

C. Cơ cấu dân số theo lao động

D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa

Đáp án đúng A.

Loại cơ cấu dân số thể hiện được tình hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia là cơ cấu dân số trẻ, cơ cấu dân số theo tuổi là sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định, trong dân số học, cơ cấu dân số theo độ tuổi có ý nghĩa quan trọng.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Cơ cấu dân số gồm cơ cấu xã hội và cơ cấu sinh học, trong đó:

1/ Cơ cấu xã hội gồm cơ cấu dân số theo lao động, cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa. Ngoài ra còn có các loại cơ cấu dân số khác như: cơ cấu dân số theo dân tộc, tôn giác, mức sống…

– Cơ cấu dân số theo lao động cho biết nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.

– Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh trình độ dân trí và học vấn của dân cư đồng thời cũng là một tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống của một quốc gia.

2/ Cơ cấu sinh học gồm: cơ cấu dân số theo giới, cơ cấu dân số theo tuổi.

– Cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giới nam so ới giới nữ hoặc so với tổng dân số. Đơn vị tính bằng %.

– Cơ cấu dân số theo tuổi là sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định. Trong dân số học, cơ cấu dân số theo độ tuổi có ý nghĩa quan trọng vì nó thể hiện tổng hợp tình hình sinh, tử, tuổi thọ, kha năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia.

Trên thế giới người ta thường chia dân số thành 3 nhóm tuổi:

+ Nhóm tuổi dưới tuổi lao động: 0 – 14 tuổi.

+ Nhóm tuổi lao động: 15 đến 59 tuổi (hoặc đến 64 tuổi)

+ Nhóm tuổi trên tuổi lao động: 60 tuổi (hoặc 65 tuổi) trở lên.

Người ta phân biệt những nước có dân số trẻ và dân số già dựa vào tỉ lệ % những người theo các nhóm tuổi trên.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!