Tổng hợp

Loại cây ưa lạnh phân bố chủ yếu ở?

Câu hỏi:

Loại cây ưa lạnh phân bố chủ yếu ở?

A. Các vùng ôn đới và gần cực

Bạn đang xem: Loại cây ưa lạnh phân bố chủ yếu ở?

B. Các vĩ độ cao và các vùng núi cao

C. Các vĩ độ thấp và các vùng ôn đới

D. Các vùng quanh cực Bắc và Nam

Đáp án đúng B

Loại cây ưa lạnh phân bố chủ yếu ở các vĩ độ cao và các vùng núi cao, khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân bố sinh vật chủ yếu thông qua nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí và ánh sáng, loài ưa nhiệt phân bố ở nhiêt đới, loài chịu lạnh phân bố ở vĩ độ cao và các vùng núi cao lạnh giá.

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật:

– Khí hậu: ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân bố sinh vật chủ yếu thông qua nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí và ánh sáng.

+ Nhiệt độ: mỗi loài thích nghi với một giới hạn nhiệt nhất định. Loài ưa nhiệt phân bố ở nhiêt đới, loài chịu lạnh phân bố ở vĩ độ cao và các vùng núi cao lạnh giá.

+ Nước và độ ẩm không khí: là môi trường để sinh vật phát triển.

+ Ánh sáng: quyết định quá trình quang hợp của cây xanh, cây ưa sáng phát triển ở nơi có đầy đủ ánh sáng, cây chịu bóng sống trong bóng râm, dưới tán lá cây khác.

– Đất: Các đặc tính lí, hoá và độ phì của đất ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của thực vật.

– Đia hình: Độ cao và hướng sườn ảnh hưởng tới phân bố thực vật ở vùng núi.

+ Dộ cao làm thay đổi nhiệt độ, độ ẩm làm thành phần thực vật thay đổi tạo nên các vành đai thực vật khác nhau theo độ cao.

+ Hướng sườn khác nhau tạo nên sự khác biệt về nhiệt, ẩm, chế độ chiếu sáng => ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật.

– Sinh vật:

+ Thức ăn là nhân tố sinh học quyết định đối với sự phát triển và phân bố của động vật.

+ Động vật có quan hệ với thực vật về nơi cư trú và nguồn thức ăn. Do đó, thực vật có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố động vật.

– Con người: Có thể mở rộng hay thu hẹp phạm vi phân bố của sinh vật.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!