Tổng hợp

Khoảng 3000 năm trước đây, cư dân nước nào là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt?

Câu hỏi:

Khoảng 3000 năm trước đây, cư dân nước nào là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt?

A.Trung Quốc

B.Việt Nam

Bạn đang xem: Khoảng 3000 năm trước đây, cư dân nước nào là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt?

C.In-đô-nê-xi-a

D.Tây Á và Nam châu Âu

Đáp án đúng D.

Khoảng 3000 năm trước đây những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt là Tây Á và Nam châu Âu, công cụ kim khí đã mở ra một thời đại mới, năng suất lao động vượt xa thời đại đồ đá, biết chế tạo đồ dùng và công cụ bằng đồng.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D do:

Buổi đầu của thời đại kim khí

– Biết chế tạo đồ dùng và công cụ bằng đồng.

+ Cư dân Tây Á và Ai Cập biết sử dụng đồng sớm nhất, thoạt tiên là đồng đỏ vào khoảng 5500 năm trước đây. Cách ngày nay khoảng 4000 năm, nhiều cư dân trên Trái Đất đã biết dùng đồng thau.

+ Khoảng 3000 năm trước đây, cư dân ở Tây Á và Nam Âu là những người đầu tiên biết đúc và sử dụng đồ sắt.

– Công cụ kim khí đã mở ra một thời đại mới, năng suất lao động vượt xa thời đại đồ đá.

+ Người ta có thế khai phá những vùng đất đai mà trước kia chưa khai phá nổi.

+ Có thể cày sâu cuốc bẫm, có thể xẻ gỗ đóng thuyền đi biển, xẻ đá làm lâu đài.

+ Bản thân việc đúc sắt cũng là một ngành sản xuất quan trọng bậc nhất.

Đây thực sự là một cuộc cách mạng trong sản xuất. Lần đầu tiên trên chặng đường dài của lịch sử loài người, con người có thể làm ra một lượng sản phẩm thừa.

Suốt thời đồ đá, con người từ chỗ sống bấp bênh tiến tới đủ sống. Vào buổi đầu của thời đại kim khí, con người sản xuất không những đủ sống ở mức còn thấp của hàng nghìn năm trước, mà còn tạo ra được một lượng sản phẩm thừa thường xuyên.

– Khi xã hội có sản phẩm dư thừa một số người lợi dụng chức phận đã chiếm sản phẩm của xã hội làm sản phẩm riêng cho mình.

– Tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ, gia đình thay đổi theo, gia đình phụ hệ xuất hiện.

– Khả năng lao động của các gia đình khác nhau thúc đẩy sự phân biệt giàu nghèo do đó xã hội nguyên thủ tan vỡ. Con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên- xã hội cổ đại.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!