Tổng hợp

Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí là?

Câu hỏi: 

Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí là?

A. khai khẩn được đất hoang.

B. đưa năng suất lao động tăng lên.

Bạn đang xem: Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí là?

C. sản xuất đủ nuôi sống xã hội.

D. tạo ra sản phẩm thừa làm biến đổi xã hội.

Đáp án đúng D. 

Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí là tạo ra sản phẩm thừa làm biến đổi xã hội, người lợi dụng chức quyền chiếm của chung, tư hữu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ, gia đình thay đổi theo, gia đình phụ hệ xuất hiện, từ đó, xã hội phân chia giai cấp.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Thị tộc là nhóm người có khoảng hơn 10 gia đình và có cùng chung một dòng máu. Đứng đầu là tộc trưởng. Bộ lạc là tập hợp một số thị tộc sống cạnh nhau và có cùng một nguồn gốc tổ tiên. Quan hệ gữa các thị tộc trong bộ lạc là gắn bó, giúp đỡ nhau.

Con người tìm và sử dụng kim loại:

+ Khoảng 5.500 năm trước đây – đồng đỏ.

+ Khoảng 4.000 năm trước đây – đồng thau.

+ Khoảng 3.000 năm trước đây – sắt.

Hệ quả là năng suất lao động tăng, khai thác thêm đất đai trồng trọt, thêm nhiều ngành nghề mới.

Vào buổi đầu của thời đại kim khí, con người sản xuất không những đủ sống ở mức còn thấp của hàng ngàn năm trước mà còn tạo ra được một lương sản phẩm dư thừa thường xuyên.

Người lợi dụng chức quyền chiếm của chung, tư hữu xuất hiện. Tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ, gia đình thay đổi theo, gia đình phụ hệ xuất hiện. Từ đó, xã hội phân chia giai cấp.

Đây là kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!