Tổng hợp

Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ?

Câu hỏi:

Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ?

A. Điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định

B. Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định

Bạn đang xem: Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ?

C. Điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định

D. Tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt

Đáp án đúng A.

Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định, một cuộc cách mạng muốn nổ ra cần có điều kiện chủ quan và khách quan thuận lợi.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là A do:

Một cuộc cách mạng muốn nổ ra cần có điều kiện chủ quan và khách quan thuận lợi. Trong đó:

– Điều kiện khách quan đã tạo thời cơ và điều kiện chủ quan biến nó thành hiện thực.

– Điều kiện chủ quan có ý nghĩa quyết định nhất, nếu có thời cơ nhưng không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước thì khó có thể tiến hành cách mạng thắng lợi.

Năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, đây là thời cơ thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở các nước.

Tuy nhiên, chỉ có ba nước Đông Nam Á đã chớp thời cơ và giành độc lập: Inđônêxia, Việt Nam và Lào.

Cụ thể như Việt Nam, Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm về lực lượng chính trị; lực lượng vũ trang; căn cứ địa cách mạng; tập dượt quần chúng đấu tranh qua phong trào 1930 – 1931; 1936 – 1939 và 1939 – 1945.

Một số nước giải phóng được phần lớn lãnh thổ. Ví dụ như Việt Nam, khi Nhật đầu hàng quân đồng minh không điều kiện, Đảng đã kịp thời lãnh đạo nhân dân chớp thời cơ kết hợp với quá trình chuẩn bị lâu dài về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng và tập dượt quần chúng đấu tranh từ năm 1930. Nếu không có sự chuẩn bị này thì Việt Nam khó có thể tiến hành chớp thời cơ và giành thắng lợi.

Nếu không có sự chuẩn bị lâu dài và kĩ càng thì dù có thời cơ cũng khó có thể chớp lấy và tiến hành khởi nghĩa giành thắng lợi. Chính vì thế, không thể nói cách mạng tháng Tám ở Việt Nam thắng lợi là một sự ăn may.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!