Tổng hợp

I-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nổi tiếng của nước nào thời cổ đại?

Câu hỏi:

I-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nổi tiếng của nước nào thời cổ đại?

A.Ai Cập

B.Hi Lạp

Bạn đang xem: I-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nổi tiếng của nước nào thời cổ đại?

C.Rô-ma

D.Trung Quốc

Đáp án đúng B.

I-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nổi tiếng của nước thời cổ đại Hi Lạp, đã xuất hiện những nhà văn có tên tuổi như Etxin, Sô phốc, Bripít, người Rô-ma tự nhận là học trò và người thừa kế của văn học – nghệ thuật Hy Lạp, nhà thơ nổi tiếng như Lu cre xơ, Viếc gin.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là B do:

– Văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô-ma

+ Đồ sắt và sự tiếp xúc với biển đã nâng họ lên trình độ cao hơn về sản xuất và buôn bán trên biển.

+ Cũng là cơ sở để họ đạt tới trình độ sáng tạo văn hóa cao hơn trước.

Đến thời cổ đại Hy lạp- Rô-ma, những hiểu biết khoa học mới thực sự trở thành khoa học vì có độ chính xác của khoa học đạt tới trình độ khái quát thành định lý, lý thuyết và nó được thực hiện bởi các nhà khoa học có tên tuổi, đặt nền móng cho ngành khoa học đó.

+ Toán học: người Hi Lạp vượt lên trên như Thales, Py tha gor, Euclid..

+ Vật Lý: có Archimède.

+ Sử học: vượt qua sự ghi chép tản mạn, họ biết tập hợp tài liệu, phân tích và trình bày có hệ thống: Hê rô đốt, Tu si đi, Ta sít.

– Văn học:

+ Ở Hy lạp, sau bản anh hùng ca nổi tiếng của Hô-me  là I-li-át và Ô-đi-xê, đã xuất hiện những nhà văn có tên tuổi như Etxin, Sô phốc, Bripít.

+ Người Rô-ma tự nhận là học trò và người thừa kế của văn học – nghệ thuật Hy Lạp, nhà thơ nổi tiếng như Lu cre xơ, Viếc gin..

– Nghệ thuật

+ Hy Lạp để lại nhiều tượng và đền đài  đạt trình độ tuyệt mỹ, khiến đời sau  khâm phục: người lực sĩ ném đĩa, tượng nữ thần A-tê-na  đội mũ chiến binh, thần Vệ nữ Mi lô…

+ Kiến trúc: đền Pác tê nông ở A ten (Hi Lạp), đấu trường Cô li dê ở Rô-ma.

+ Khải hoàn môn La Mã được xây dựng làm biểu tượng vinh quang cho công lao đặc biệt xuất sắc của một tướng tài (ở đây là của hoàng đế Xê-da). 

Xê-da đã chiến thắng Giéc man, Đa Xi a, Đại tư tế, Hộ dân 18 kỳ, Tổng chỉ huy 7 trận, Chấp chính 6 kỳ, Quốc phụ, Nguyên thủ anh dũng nhất. Được Thượng viện và dân chúng Rô ma tặng Khải hoàn môn Trai an ở Nam I ta li a.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!