Tổng hợp

https://luathoangphi.vn/phong-trao-hien-chuong-dien-ra-o-dau/

Câu hỏi:

Phong trào hiến chương diễn ra ở đâu?

A. Anh

B. Pháp

Bạn đang xem: https://luathoangphi.vn/phong-trao-hien-chuong-dien-ra-o-dau/

C. Bỉ

D. Đức

Đáp án đúng A.

Phong trào hiến chương diễn ra ở Anh, từ năm 1836 đến năm 1847, một phong trào công nhân rộng lớn, có tổ chức, đã diễn ra ở Anh với mục tiêu đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương, giảm giờ làm, đó là “phong trào Hiến chương”.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Công nghiệp phát triển, song song với đó là sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân. Đầu tiên ở Anh, sau đó lan rộng ra các nước khác. Tình cảnh giai cấp công nhân vô cùng khốn khổ, lương lao động thấp, thời gian lao động nhiều. Phụ nữ lao động thấp hơn đàn ông. Chỗ ở tồi tàn. Chính vì thế đã dẫn tới sự bùng nổ của các phong trào.

Cuối thế kỉ XVIII, các phong trào đập phá máy móc và bãi công nổ ra ở Anh, sau đó nhanh chóng lan rộng ra các nước khác. Mục tiêu bãi công là tăng lương, giảm giờ làm. Trong quá trình đấu tranh, nhận thấy cần có một tổ chức dẫn đầu nền đã thành lập công đoàn.

Ở Anh, trong những năm 1830 – 1840:

Từ năm 1836 đến năm 1847, “ phong trào hiến chương” nổ ra với mục tiêu đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương, giảm giờ làm.

Phong trào hiếng chương là phong trào cách mạng đòi cải cách dân chủ của công nhân Anh trong những năm 30-40 thế kỷ XIX. Trung tâm tổ chức là Hội Liên hiện Công nhân Luân Đôn, thành lập năm 1836 do một người thợ thủ công đứng đầy. Tháng 5/1838, ban lãnh đạo Hội đã gửi tới Nghị viện Anh bản kiến nghị Hiến chương nhân dân gồm 6 điểm: quyền phổ thông đầu phiếu cho nam giới đủ 21 tuổi; bỏ phiếu kín; các khu vực bầu cử ngang nhau; bãi bỏ chế độ phải đưa tài sản ra để đảm bảo tư cách bầu cử đối với mỗi ứng cử viên ứng cử nghị sĩ; tiền lương của nghị sĩ; hàng năm bầu cử Nghị viện.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!