Tổng hợp

https://luathoangphi.vn/bieu-hien-cua-quyen-duoc-giao-duc-la-gi/

Câu hỏi:

Biểu hiện của quyền được giáo dục là gì?

A. Trẻ em được đi học.

B. Trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

Bạn đang xem: https://luathoangphi.vn/bieu-hien-cua-quyen-duoc-giao-duc-la-gi/

C. Trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

D. Cả A, B và C.

Đáp án đúng D.

Biểu hiện của quyền được giáo dục là Trẻ em được đi học; Trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí; Trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em được Việt Nam tôn trọng và phê chuẩn năm 1990 và được cụ thể hoá trong các văn bản pháp luật của nước ta. Trong đó nêu rõ các quyền mà trẻ em được hưởng.

Các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam là:

– Quyền được khai sinh và có quốc tịch.

– Quyền được sống chung với bố mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

– Quyền được học tập, vui chơi, giải trí, tham gia hoạt động văn hoá, thể thao.

– Quyền được bảo vệ chăm sóc sức khoẻ, giáo dục.

– Quyền được bảo vệ tính mạng, thân thể danh dự và nhân phẩm.

Nội dung một số quyền trẻ em như sau:

– Quyền được bảo vệ: Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

– Quyền được chăm sóc:

+ Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe; được sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

+ Trẻ em tàn tật, khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều chỉnh phục hồi chức năng.

+ Trẻ em không nơi nương tựa được Nhà nước, xã hội tổ chức chăm sóc, nuôi dạy.

– Quyền được giáo dục:

+ Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ.

+ Trẻ em có quyền được vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

Trách nhiệm của gia đình, nhà nước và xã hội.

– Cha mẹ (người đỡ đầu) chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em.

– Nhà nước và xã hội tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

Có trách nhiệm chăm sóc giáo dục và bồi dưỡng cấc em trở thành người công dân có ích.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!