Tổng hợp

Hiệp ước bali được ký kết vào thời gian nào?

Câu hỏi: Hiệp ước Bali được kí kết vào thời gian nào?

A. tháng 4 – 1984.

B. tháng 2 – 1976.

C. tháng 7 – 1992.

Bạn đang xem: Hiệp ước bali được ký kết vào thời gian nào?

D. tháng 7 – 1997.

Đáp án đúng B.

Hiệp ước Bali được kí kết vào thời gian tháng 2 -1976, Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976, với việc kí “Hiệp ước thân thiện và hợp tác” ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali).

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

Hoàn cảnh ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN):

– Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á bước vào thời kì phát triển kinh tế và văn hóa, đòi hỏi phải tăng cường hợp tác giữa các nước.

– Các nước Đông Nam Á muốn hạn chế ảnh hưởng và sự can thiệp của các nước lớn ngoài khu vực.

– Xu thế khu vực hóa mở rộng, cách mạng khoa học – kỹ thuật diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là sự thành công của Khối thị trường chung châu Âu.

=> Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan).

Nội dung của Hiệp ước Bali (2/1976):

Hiệp ước Bali (2-1976) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước:

– Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

– Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;

– Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

– Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

– Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

Trong giai đoạn đầu (1967 – 1975), ASEAN còn là một tổ chức non trẻ, sự hợp tác còn lỏng lẻo, chưa có vị thế trên trường quốc tế. Sự khởi sắc của AESAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tạ Bali (Inđônêxia) vào tháng 2-1976 với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali để ra những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.

=> Hiệp định Bali có ý nghĩa quan trọng là đánh dấu sự khởi sắc của ASEAN.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!