Tổng hợp

Hiện nay các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì tập trung ở vùng?

Câu hỏi:

Hiện nay các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì tập trung ở vùng?

A. Phía Đông Nam và ven bờ Đại Tây Dương

B. Phía Tây Bắc và ven Thái Bình Dương

Bạn đang xem: Hiện nay các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì tập trung ở vùng?

C. Phía Đông và ven vịnh Mêhicô

D. Phía Nam và ven Thái Bình Dương

Đáp án đúng D.

Hiện nay các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì tập trung ở vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương, đây là khu vực được mở rộng, trước đây tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống.

Giải thích lí do chọn đáp án D

Nền kinh tế Hoa Kì giữ vị trí đứng đầu thế giới. GDP năm 2004 chiếm 28,5% > 1/4 GDP toàn thế giới. GDP/người: 39.739 USD (2004).

Các ngành kinh tế:

1/ Dịch vụ

– Tạo ra giá trị lớn nhất. Năm 2004, chiếm 79,4% GDP cả nước.

– Các ngành nghề dịch vụ đa dạng, có phạm vi hoạt động trên toàn thế giới.

a) Ngoại thương

– Chiếm 12% tổng kim ngạch ngoại thương thế giới (năm 2004).

b) Giao thông vận tải

– Hệ thống các loại đường và phương tiện vận tải hiện đại nhất thế giới.

c) Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch

– Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì.

– Thông tin liên lạc rất hiện đại.

– Ngành du lịch phát triển mạnh.

2/ Công nghiệp

– Tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu. Tỉ trọng công nghiệp năm 2004 chiếm 19,7% GDP cả nước.

– Sản xuất công nghiệp gồm 3 nhóm ngành: Công nghiệp chế biến, Công nghiệp điện và Công nghiệp khai khoáng.

– Phân bố:

+ Trước đây: tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống.

+ Hiện nay: mở rộng xuống phía nam và Thái Bình Dương với các ngành hiện đại.

3/ Nông nghiệp

– Có nền nông nghiệp tiên tiến, chiếm 0,9% tỉ trọng GDP Hoa Kì trong năm 2004.

– Sản xuất nông nghiệp có tính chuyên môn hóa cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

– Hoa Kì là nước xuất khẩu nhiều nông sản nhất thế giới.

+ Tổ chức sản xuất chủ yếu là hình thức trang trại, các trang trại có quy mô ngày càng lớn.

+ Nông nghiệp hàng hóa hình thành sớm và phát triển mạnh.

Như vậy, hiện nay các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì tập trung ở vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!