Tổng hợp

Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là?

Trái Đất có dạng hình cầu song thực tế trên bề mặt Trái Đất có nơi nhô lên, có nơi hạ xuống,… Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là?

Câu hỏi: 

Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là?

A. Làm cho các lớp đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng.

Bạn đang xem: Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là?

B. Làm cho các lớp đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau.

C. Làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp.

D. Làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống.

Đáp án đúng D.

Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống, vận động của vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng xảy ra rất chậm và trên diện tích lớn sinh ra hiện tượng biển tiến và biển thoái.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là đáp án D do:

Nội lực là lực phát sinh từ bên trong Trái Đất, thông qua các vận động kiến tạo làm cho các lục địa nâng lên hay hạ xuống, uốn nếp hay đứt gãy, gây ra động đất hay núi lửa,…

Vận động theo phương thẳng đứng là vận động nâng lên và hạ xuống của vỏ Trái Đất, xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.

– Tác động:

+ Làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác bị hạ xuống, sinh ra hiện tượng biển tiến và biển thoái.

+ Diện tích lục địa hay đại dương được phân bố lại.

Vận động theo phương nằm ngang làm cho vỏ Trái Đất bị nén ép ờ khu vực này, tách dãn ở khu vực kia, gây ra các hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.

– Hiện tượng uốn nếp:

+ Các lớp đá xô ép, uốn thành nếp, nhưng không phá vỡ tính chất liên tục của chúng.

+ Do các lực nén ép theo phương nằm ngang.

+ Tạo thành các uốn nếp và các dãy núi uốn nếp.

– Hiện tượng đứt gãy

+ Do tác động của lực nằm ngang.

+ Các lớp đá bị gãy, đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau theo phương gần thẳng đứng hay nằm ngang.

+ Tạo ra các hẻm vực, thung lũng; sự dịch chuyển với biên độ lớn sẽ làm cho các lớp đá có bộ phận trồi lên, có bộ phận sụt xuống, sinh ra các địa lũy, địa hào.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!