Tổng hợp

Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ?

Câu hỏi: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ?

A. y = − 2cosx

B. y = − 2sinx.

C. y = − 2sin2x + 2

Bạn đang xem: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ?

D. y = − 2cosx + 2.

Đáp án đúng B.

Hàm số y = −2sinx là hàm số lẻ.

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

– Hàm số chẵn. Hàm số y = f(x)y = f(x) có tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu thoả mãn 2 điều kiện.

– Hàm số lẻ. Hàm số y = f(x)y = f(x) có tập xác định D gọi là hàm số lẻ nếu thoả mãn 2 điều kiện.

Chú ý. Điều kiện thứ nhất gọi là điều kiện tập xác định đối xứng qua số 0.

– Đồ thị của hàm số chẵn, lẻ

+ Hàm số chẵn có đồ thị nhận trục tung Oy làm trục đối xứng.

+ Hàm số lẻ có đồ thị nhận gốc toạ độ O làm tâm đối xứng.

Với đáp án A, ta có

−2cos(−x) = −2Cos (x).

Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.

Với y = −2sinx, ta có.  −2sin(−x) = −2(−sinx) = 2sinx = − f(x).

Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!