Tổng hợp

Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là?

Câu hỏi:

Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là?

A. Trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi- Đống Đa

B. Trận Rạch Gầm- Xoài Mút và trận Bạch Đằng

Bạn đang xem: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là?

C. Trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu

D. Trận Tốt Động- Chúc Động và trận Chi Lăng- Xương Giang

Đáp án đúng D.

Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là trận Tốt Động- Chúc Động và trận Chi Lăng- Xương Giang, Trận Tốt Động- Chúc Động tiêu diệt hơn 5 vạn quân Minh, bắt sóng nhiều tướng lĩnh và quân giặc.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là D do:

Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

– Tháng 2- 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương.

– Giữa năm 1418, quân Minh huy động một lực lượng mạnh, quyết bắt giết bằng được Lê Lợi. Trước tình hình nguy cấp, Lê Lai đã cải trang làm Lê Lợi và hi sinh. Quân Minh tưởng rằng đã giết được Lê Lợi nên rút quân.

– Cuối năm 1421, hơn 10 vạn quân Minh mở cuộc tấn công vào căn cứ của nghĩa quân. Lê Lợi lại phải rút quân lên núi Chí Linh.

– Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hòa và được quân Minh chấp thuận. Tháng 5- 1423, nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn.

– Năm 1424, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, giải phóng Nghệ An.

– Từ tháng 10- 1424 đến tháng 8- 1425, nghĩa quân đã giải phóng được Tân Bình và Thuận Hóa. Tháng 8- 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa.

– Cuối năm 1426, nghĩa quân tiến quân ra Bắc theo 3 đạo, mở rộng phạm vi hoạt động. Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ.

– Cuối năm 1426, chiến thắng tại trận Tốt Động- Chúc Động.

– Tháng 10- 1427, chiến thắng tại trận Chi Lăng- Xương Giang.

Cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi.        

Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

– Sự thắng lợi của khởi nghĩa đã chấm dứt hơn 20 năm đô hộ của triều đình phong kiến nhà Minh;

– Mở ra một thời kì mới của đất nước ta thời Lê Sơ;

– Đập tan những âm mưu xâm lược đô hộ của nhà Minh.

– Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta, lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu bất khuất cũng như tinh thần nhân đạo sáng ngời của dân tộc.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!