Tổng hợp

Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là?

Câu hỏi:

Hai tôn giáo lớn ra đời ở ấn độ là?

A. Ki-tô giáo và Phật giáo.

Bạn đang xem: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là?

B. Hồi giáo và Ki-tô giáo.

C. Ấn Độ giáo và Phật giáo.

D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo.

Đáp án đúng C.

Hai tôn giáo lớn ra đời ở ấn độ là Ấn Độ giáo và Phật giáo, Ấn Độ giáo hình thành vào thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên, thờ Đấng tối cao Bà La Môn, Phật giáo hình thành vào thế kỉ  VI trước Công nguyên (545), thờ Phật Thích Ca.

Giải thích lý do vì sao chọn C là đúng

Châu Á là nơi đông dân nhất thế giới:

– Dân số đông nhất thế giới, luôn chiếm hơn 1/2 dân số thế giới (năm 2002: 61%)

– Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên bằng mức trung bình của thế giới nhờ thực hiện tốt chính sách dân số ở các nước đông dân.

– Châu Á là châu lục có số dân đông nhất trong các châu lục trên thế giới. Năm 2002 dân số châu Á là 3766 triệu người chiếm hơn 1/2 dân số thế giới.

– Nhiều nước ở châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan,… đang thực hiện chính sách dân số làm hạn chế gia tăng dân số.

Dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc:

– Phần lớn thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it (Đông Á, Bắc Á, Đông Nam Á), Ơ-rô-pê-ô-it (Tây Nam Á, Trung Á và Nam Á), ngoài ra một bộ phận nhỏ thuộc Ô-xtra-lô-it (Đông Nam Á).

– Tuy khác nhau về hình thái nhưng đều có quyền và khả năng như nhau trong mọi hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội.

– Các chủng tộc giao lưu đã dẫn tới sự hòa huyết.

Châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo lớn.

Là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới.

– Ở Ấn Độ ra đời 2 tôn giáo lớn:

+ Ấn Độ giáo: hình thành vào thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên, thờ Đấng tối cao Bà La Môn

+ Phật giáo: hình thành vào thế kỉ  VI trước Công nguyên (545), thờ Phật Thích Ca.

– Trên vùng Tây Á:  

+ Ki-tô giáo (ở Pa-le-xtin): hình thành vào đầu Công nguyên, thờ Chúa Giê-su.

+ Hồi giáo (A-rập Xê-ut): hình thành vào thế kỉ VII sau Công nguyên, thờ Thánh Ala.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!