Tổng hợp

Giúp việc cho vua là?

Câu hỏi: 

Bộ máy hành chính giúp việc cho vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông gồm?

A. Nông dân công xã và quý tộc

B. Các tầng lớp trong xã hội

Bạn đang xem: Giúp việc cho vua là?

C. Toàn quý tộc

D. Toàn tăng lữ

Đáp án đúng C.

Bộ máy hành chính giúp việc cho vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông gồm toàn quý tộc, đứng đầu là Vidia (Ai Cập) và Thừa tướng (Trung Quốc), bộ máy này làm các việc thu thuế, xây dựng các công trình công cộng như đền tháp, cung điện.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C do:

Nhờ sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp, các cư dân phương Đông đã sớm bước vào xã hội có giai cấp và nhà nước ngay từ buổi đầu của thời đại đồ đồng.

Từ thiên niên kỉ IV đến thiên niên kỉ III TCN xã hội có giai cáp và nhà nước đều đã được hình thành ở lưu vực sông Nin, sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát, sông Ấn, sông Hằng và Hoàng Hà.

Xã hội có giai cấp và nhà nước đã được hình thành từ liên minh bộ lạc tức là nhiều bộ lạc có quan hệ thân thuộc với nhau, liên kết với nhau do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi.

Nhà nước được lập ra để điều hành và quản lý xã hội. Cơ cấu bộ máy nhà nước đó mang tính chất của một nhà nước chuyên chế trung ương tập quyền. Đứng đầu nhà nước là vua.

Giúp việc cho nhà vua là bộ máy hành chính quan liêu gồm toàn quý tộc, đứng đầu là Vidia (Ai Cập) hoặc Thừa tướng (Trung Quốc). Bộ máy này làm các việc thu thuế, xây dựng các công trình công cộng như đền tháp, cung điện, đường sá và chỉ huy quân đội.

Như thế chế độ nhà nước của xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương Đông trong đó vua là người đứng đầu có quyền lực tối cao gọi là chế độ chuyên chế cổ đại.

Để cai trị nông dân công xã và nô lệ vua đã dựa vào quý tộc và tôn giáo bắt moi người phải phục tùng. Vua tự coi mình là người đại diện của thần thánh ở dưới trần gian, người chủ tối cao của đất nước tự quyết mọi chính sách và công việc.Vua trở thành vua chuyên chế mà người Ai Cập gọi là Pharaôn (cái nhà lớn).

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!