Tổng hợp

Giáo trình xã hội học24/05/2022

Giáo trình Xã hội học đại cương – Học viện hành chính quốc gia do PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển chủ biên cùng một số giảng viên khác biên soạn. Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý vị cuốn sách này.

Thông tin tập thể tác giả giáo trình Xã hội học đại cương

1.PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển (Chủ biên)

2.TS. Lê Ngọc Hùng

Bạn đang xem: Giáo trình xã hội học24/05/2022

3.Th.S. Phạm Bích

4.Th.S. Tống Văn Chung

Nội dung giáo trình Xã hội học đại cương

Chương I: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu xã hội học

Chương II: Sự ra đời và phát triển của xã hội học

Chương III: Phương pháp nghiên cứu xã hội học

Chương IV: Hành động xã hội và tương tác xã hội

Chương V: Tổ chức xã hội và thiết chế xã hội

Chương VI: Cơ cấu xã hội

Chương VII: Trật tự xã hội và kiểm soát xã hội

Chương VIII: Văn hóa và xã hội hóa

Chương IX: Di động xã hội và biến đổi xã hội

Chương X: Một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học.

Danh mục tài liệu tham khảo giáo trình Xã hội học đại cương

– Xã hội học đại cương, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.

– Xã hội học, những vấn đề cơ bản, PTS. Nguyễn Minh Hòa, Nxb. Giáo dục, 1997

-Những cơ sở nghiên cứu Xã hội học Viện hàn lâm khoa học Liên Xô. Nxb. Tiến bộ, 1988

– Nghiên cứu xã hội học thực nghiệm, Mikhailốp, Nxb. Matxcova 1975.

– Những vấn đề cơ bản của xã hội học, Học viện Hành chính quốc gia, Hà Nội. 1992.

– J. Macionis. Xã hội học, Nxb. Thống kê, 2006.

– Phương pháp và kỹ thuần nghiên cứu xã hội học ứng dụng. Nguyễn Minh Hòa, Nxb Khoa học xã hội, 1993.

–  Xã hội học nhập môn. TS. Trần Thị Kim Xuyên, Nxb. Đại học quốc gia, Hà Nội 2003.

– Từ Điến Xu hội học. Guenter Entdruweit. Bản dịnh, Nxb Thế giới, 2006.

– Đề cương bài giảng xã hội học. GS Đỗ Thái Đồng, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1993.

– Đề cương bài giảng xã hội học, Học viện chính trị quốc gia – Phân viện TP. HCM, 1996.

– Xã hội học đại cương, Phạm Tất Dong – Nguyễn Sinh Huy – Đỗ Nguyên Phương, Nxb. Đại học quốc gia, Hà Nội, 1995.

 Khảo sát xã hội học về phân tầng xã hội, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995.

 – Hôn nhân và gia đình ở Tp HCM, Nguyễn Minh Hòa, Nxb TP.Hồ Chí Minh, 1998.

– Tìm hiểu môn xã hội học đô thị, Trịnh Duy Luân, Nxb. KHXH, 1996.

– Xã hội học, Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng, Nxb. Đại học quốc gia, Hà Nội, 1997.

– Hôn nhân và gia đình trong xã hội hiện đại, Nguyễn Minh Hòa, Nxb Trẻ, 2000.

– Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, PGS.TS Nguyễn Định Tấn, Nxb. Lý luận chính trị, 2005.

– Giáo trình Xã hội học đại cương. Th.S Tạ Minh, Nxb. Đại học quốc gia TP.HCM.

– Vùng đô thị Châu Á và TP PHố Chí Minh, 2005.

– Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000.

– Lịch sử xã hội học. Bùi Quang Dũng – Lê Ngọc Hùng, Nxb. Lý luận chính trị.

– “Cơ sở xã hội học pháp luật”. Tác giả Kulcsar Kalman, người dịch Đức Uy, Nxb. Giáo dục.

– Văn hóa ngoại thành Tp HCM. Nguyễn Minh Hòa, Nxb TP.Hồ Chí Minh, 2007.

– Xã hội học tội phạm, Thanh Lê, Nxb. Công an nhân dân, 2002.

– Xã hội học đại cương. Vũ Quang Hà, Nxb Thống kê, 2002.

– Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Phạm Văn Quyết – Nguyễn Qui Thanh, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2001.

– Xã hội học về dư luận xã hội, Nguyễn Quí Thanh, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 2006.

– Đề cương bài giảng xã hội học, Học viện Nguyễn Ái Quốc, Hà Nội, 1991.

– Bạo lực giới trong gia đình Việt Nam và vai trò của truyền thông đại chúng trong sự nghiệp phát triển phụ nữ Hoàng Bá Thịnh Nxb Thế giới, 2005

– Từ điển xã hội học. Nguyễn Khắc Viện, Nxb. Hà Nội, 1995.

– Xã hội học phương Tây Thanh Lê. Nxb Thanh Niên. 2003.

– Nhập môn xã hội học, Trần Hữu Quang, Nxb TP.Hồ Chí Minh, 1993.

– Xã hội học gia đình, Mai Huy Bích, Nxb Khoa học xã hội, 2003.

– Di dân tự do nông thôn-thành thị ở Tp HCM, Nguyễn Văn Tài, Nxb Nông Nghiệp, 1998.

– Xã hội học nông thôn, Bùi Quang Dũng, Nxb Khoa học xã hội, 2007.

– Xã hội học đô thị. Trịnh Duy Luân, Nxb Khoa học xã hội, 2005.

– Xã hội học về tiền bạc, D. Blic-J Lazarus, Nxb Tri thức, 2009.

– Xã hội học Mác – Lênin, V. Đôborianop, Nxb. Lý luận, Hà Nội, 1985.

– Nhập môn xã hội học, Bilton – Bonnett, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993,

– Các lý thuyết xã hội học (2 tập), Vũ Quang Hà, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2001

– Đề cương bài giảng xã hội học, Học viện Chính trị quốc của — Phân viện TP HCM, 1996.

– Joseph H.Fichter. Xã hội học (Bản dịch của Trần Văn Đĩnh). Hiện đại thư xã. 1973.

– Tập bài giảng xã hội học – Dân số học, Viện Xã hội học – Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, Hà Nội, 1995.

– Xã hội học, Richschard Schaefer, Nxb. Thống kê, 2004.

– Đô thị học những vấn đề lý thuyết và thực tiễn, Nguyễn Minh Hòa, Nxb Đại học quốc gia Tp HCM, 2012.

– Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, Nguyễn Đình Tấn, Nxb Lý luận chính trị, 2005.

– Giáo trình xã hội học về giới, Hoàng Bá Thịnh, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2008.

– Giáo trình xã hội học. Nguyễn Thế Phán, Nxb Lao động – xã hội, 2002.

– Xã hội học tội phạm, Đỗ Ngọc Quang, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.

– Tài liệu giới và phát triển, Thái Thị Ngọc Du, 2004.

– Nhập môn lịch sử xã hội học. H. Korte. Nxb Thế giới, 1997.

– Giáo trình xã hội học tội phạm học, Dương Tuyết Miên, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010.

– Xã hội học tội phạm. Trần Đức Chăm, Nxb Chính trị quốc gia, 2012.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!