Tổng hợp

Frông khí quyển là?

Khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất luôn chịu ảnh hưởng của vũ trụ trước hết là mặt trời. Frông khí quyển là?

Câu hỏi:

Frông khí quyển là?

A. Mặt ngăn cách giữa hai khối khí di chuyển ngược chiều nhau.

Bạn đang xem: Frông khí quyển là?

B. Mặt ngăn cách giữa hai khối khí khác biệt nhau về tính chất hóa học.

C. Mặt ngăn cách giữa hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lý.

D. Mặt ngăn cách giữa một khối khí với mặt đất nơi khối khí đó hình thành.

Đáp án đúng C.

Frông khí quyển là mặt ngăn cách giữa hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lý, gồm có frông hàn đới giữa các khối không khí hàn đới và ôn đới, frông cực đới giữa các khối không khí ôn đới và nhiệt đới; frông nhiệt đới giữa các khối không khí nhiệt đới và xích đạo.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là đáp án C:

Frông là mặt ngăn cách hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lí, các khối khí ngăn cách nhau theo một mặt nghiêng có sự khác biệt về nhiệt độ và hướng giáo gọi là diện khí hay là frông, kí hiệu là F.

Trên mỗi bán cầu có hai frông là FA và FP.

– Frông địa cực (FA);

– Frông ôn đới (FP).

Giữ hai khối khí chí tuyến và xích đạo không tạo thành frông thường xuyên và rõ nét bởi chúng đều nóng và nói chung có cùng một chế độ gió.

Ở khu vực xích đạo các khối khí xích đạo ở bán cầu bắc và bán cầu Nam tiếp xúc với nhau đều là các khối khí nóng ẩm chỉ có hướng gió khác nhau vì thế chỉ tạo thành dải hội tụ nhiệt đới chúng cho cả hai bán cầu.

Thành phần của khí quyển: Khí nitơ 78,1%, ôxi 20,43%, hơi nước và các khí khác 1,47%. Khí quyển rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật trên Trái Đất đồng thời là lớp vỏ bảo vệ Trái Đất.

Cấu trúc của khí quyển gồm: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tần giữa, tầng ion (tầng nhiệt), tầng ngoài.

Không khí ở tầng đối lưu tùy theo vĩ độ và bề mặt Trái Đất là lục địa hay hải dương mà hình thành các khối khí khác nhau.

Mỗi bán cầu đều có bốn khối khí chính đó là khối khí: cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.

– Khối khí bắc cực, nam cực rất lạnh, kí hiệu là A.

– Khối khí ôn đới lạnh, kí hiệu là P.

– Khối khí chí tuyến (nhiệt đới) rất nóng, kí hiệu là T.

– Khối khí xích đạo nóng ẩm, kí hiệu là E.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!