Tổng hợp

Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất Châu Á?

Câu hỏi: 

Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất Châu Á?

A. Nhà Thanh

B. Nhà Tần

Bạn đang xem: Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất Châu Á?

C. Nhà Minh

D. Nhà Đường

Đáp án đúng D.

Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất Châu Á dưới triều đại nhà Đường vì đã thi hành nhiều chính sách về đối nội (cử người cai quản các địa phương, mở khoa thi chọn người tài, giảm thuế, chia ruộng đất cho nông dân, khuyến khích sản xuất), chính sách đối ngoại (gây chiến tranh xâm lược để lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng hơn bao giờ hết).

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Sau mấy thế kỷ rối ren, Lý Uyên dẹp tan được phe đối lập, đàn áp khởi nghĩa, lên ngôi hoàng đế lập ra nhà Đường (618- 907).

Chế độ phong kiến thời Đường đạt đến đỉnh cao:

– Kinh tế phát triển toàn diện:

+ Thực hiện chế độ quân điền, nông  dân thực hiện chế độ nghĩa vụ cho nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu.

+ Thủ công nghiệp phát triển, các xưởng thủ công gọi là tác phường như luyện sắt, đóng thuyền….

+ Thương nghiệp thịnh đạt, con đường tơ lụa trên đất liền và trên biển được thiết lập, mở rộng.

– Chính trị: bộ máy cai trị phong kiến hoàn chỉnh: cử người thân tín cai quản địa phương;  cử người trong họ hay công thần giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải biên cương  mở khoa thi chọn người ra làm quan.

– Tiếp tục chính sách xâm lược: chiếm Nội  Mông, Tây vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục. Lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng hơn bao giờ hết, Nhà Đường trở thành một  đế quốc phong kiến phát triển nhất.

Đến cuối thời Đường, mâu thuẫn xã hội gay gắt. Năm  874, khởi nghĩa Hoàng Sào nổ ra, nhà Đường bị lật đổ, Trung Quốc lại hỗn loạn nhưng Triệu Khuông Dẫn tiêu diệt các thế lực phong kiến khác lập ra nhà Tống năm 960. Đến cuối thế kỷ XIII cả hai nước Kim và Nam Tống bị Mông Cổ tiêu diệt.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!