Tổng hợp

Dưới thời nhà Lý cơ cấu hành chính được sắp xếp như thế nào?

Câu hỏi: 

Dưới thời nhà Lý cơ cấu hành chính được sắp xếp như thế nào?

A. Lộ – huyện – hương

B. Lộ – phủ – châu

Bạn đang xem: Dưới thời nhà Lý cơ cấu hành chính được sắp xếp như thế nào?

C. Lộ – phủ – châu – hương

D. Lộ – phủ – huyện – hương, xã

Đáp án đúng D.

Dưới thời nhà Lý cơ cấu hành chính được sắp xếp thành lộ – phủ – huyện – hương, xã, ở trung ương, vua đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành, giúp việc cho vua có các quan đại thần, quan văn, võ.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Năm 1005, Lê Hoàn mất Lê Long Đĩnh lên ngôi. Năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời Lý Công Uẩn được tôn lên làm vua, nhà Lý được thành lập.

Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La đổi tên thành là Thăng Long. Thời Lý, Thăng Long vừa là kinh đô của nước Đại Việt cường thịnh, vừa là thành thị có quy mô lớn trong khu vực và thế giới.

Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt, thiết lập chính quyền quân chủ chuyên chế.

Tổ chức bộ máy nhà nước nhà Lý

– Trung ương:

+ Vua đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành.

+ Giúp việc cho vua có các quan đại thần, quan văn, võ.

– Địa phương:

+ Chia cả nước thành 24 lộ, phủ (châu).

+ Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã.

Năm 1042, ban hành bộ luật Hình thư. Luật pháp quy định chặt chẽ: Bảo việc bảo vệ vua, cung điện, xem trong bảo vệ của công và tài sản cá nhân; Bảo vệ sức kéo và sản xuất nông nghiệp; Xử phạt nghiêm khắc những người phạm tội.

Quân đội nhà Lý gồm 2 bộ phận:

+ Cấm quân: bảo vệ vua và kinh thành.

+ Quân địa phương: canh phòng ở các lộ, phủ, tham gia chiến đấu và sản xuất.

Nhà Lý thi hành chính sách “ngụ binh ư nông”, có quân bộ và quân thủy kỉ luật nghiêm minh, được huấn luyện chu đáo, trang bị vũ khí, gả các công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân tộc miền núi, trấn áp những người có ý định tách khỏi Đại Việt.

Về đối ngoại, nhà Lý giữ quan hệ hòa hiếu với nhà Tống, dẹp tan cuộc tấn công của Cham-pa.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!