Tổng hợp

Dòng nào sau đây đều là các từ đồng âm ?

Câu hỏi: Dòng nào sau đây đều là các từ đồng âm?

A. Mai một, hoa mai, mai táng

B. Bình yên, bình an, bình tĩnh

C. Bàn bạc, luận bàn, bàn cãi

Bạn đang xem: Dòng nào sau đây đều là các từ đồng âm ?

D. tất cả các đáp án đúng

Đáp án đúng A.

Dòng nào sau đây đều là các từ đồng âm là mai một, hoa mai, mai táng.

Lý giải việc chọn đáp án A là do:

Từ đồng âm trong tiếng Việt là những từ phát âm giống nhau hay cấu tạo âm thanh giống nhau, nhưng nghĩa, từ loại hoàn toàn khác nhau (gọi ngắn gọn là đồng âm khác nghĩa hay đồng âm dị nghĩa). Từ đồng âm xuất hiện nhiều trong tiếng Việt. Từ đồng âm rất dễ bị nhầm với từ nhiều nghĩa vì từ nhiều nghĩa cũng là từ có các nghĩa khác nhau, nhưng nó mang tính chất gợi nghĩa (giống như ẩn dụ hoặc hoán dụ).

Các từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Việt khi ghi chép bằng chữ Quốc ngữ (chữ Latinh) là giống nhau vì cùng âm đọc, nhưng ghi lại bằng chữ Hán và chữ Nôm thì sẽ khác nhau vì khác nghĩa.

– Các loại đồng âm

Đồng âm từ vựng ghi tên

Tất cả các từ đều thuộc cùng một từ loại. Ví dụ:

Con đường này thật rộng!

Chúng ta nên pha thêm đường.

Đồng âm từ vựng – ngữ pháp

Các từ trong nhóm đồng âm với nhau chỉ khác nhau về từ loại. Ví dụ:

Chú ấy câu được nhiều cá quá!

Vài câu nói ấy thì được cái gì!

Đồng âm từ với tiếng

Ở đây, các đơn vị tham gia vào nhóm đồng âm khác nhau về cấp độ, và kích thước ngữ âm của chúng đều không vượt quá một tiếng.

Ví dụ:

Ông ấy cười khanh khách.

Nhà ông ấy đang có khách.

Em bị cốc đầu.

Cái cốc bị vỡ.

Đồng âm với tiếng nước ngoài qua phiên dịch

Đây là các từ đồng âm với nhau qua phiên dịch như:

Cầu thủ sút bóng.

Sa sút phong độ

Từ việc phân tích nêu ví dụ cùng đi tìm hiểu về từ đồng âm thì chúng ta thấy rõ như trong các từ Mai một, hoa mai, mai táng đều là từ đồng âm bởi các từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!