Tổng hợp

Đông Nam Bộ có thể phát triển nhanh không phải là nhờ?

Câu hỏi:

Đông Nam Bộ có thể phát triển nhanh không phải là nhờ?

A. Nền nông nghiệp tiên tiến nhất

B. Gần nhiều vùng giàu tiềm năng

Bạn đang xem: Đông Nam Bộ có thể phát triển nhanh không phải là nhờ?

C. Gần trung tâm các nước Đông Nam Á

D. Là trung tâm kinh tế phía Nam

Đáp án đúng A.

Đông Nam Bộ có thể phát triển nhanh không phải là nhờ nền nông nghiệp tiên tiến nhất, Đông Nam Bộ phát triển nhanh là nhờ là trung tâm kinh tế phía Nam, gần nhiều vùng giàu tiềm năng như Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và gần như là trung tâm các nước Đông Nam Á.

Giải thích lý do lựa chọn đáp án A:

Vùng Đông Nam Bộ bao gồm các tỉnh, thành phố là Thành phố Hò CHí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, với diện tịch khoảng 23 550 km.

Đông Nam Bộ là vùng phát triển kinh tế năng động, đó là kết quả khai thác tổng hợp thế mạnh về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên trên đất liền, trên biển, cũng như về dân cư, xã hội.

Vị trí địa lí của Đông Nam Bộ rất thuận lợi cho giao lưu kinh tế với Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung  (bởi gần các vùng giàu tiềm năng này) và với các nước trong khu vực Đông Nam Á (bởi gần trung tâm các nước Đông Nam Á).

Đông Nam Bộ là trung tâm kinh tế phía Nam, thậm chí là vùng có kinh tế phát triển nhất Việt Nam, dân số đông và dẫn đầu cả nước về xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, GDP, cũng như nhiều yếu tố kinh tế – xã hội khác.

Về công nghiệp: khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trưởng nhanh, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của vùng; cơ cấu sản xuất cân đối, bao gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và chế biến lương thực thực phẩm. Một số ngành công nghiệp đang hình thành và phát triển như dầu khi, điện tử, công nghệ cao.

Về Nông nghiệp: Đông Nam Bộ là vùng trồng cây nông nghiệp quan trọng của cả nước, các cây như lạc, đậu,… là thế mạnh của vùng. Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm được chú trọng, ngành đánh bắt thủy sản đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài của khu vực này dẫn đầu cả nước, nổi bật ở các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây, Vũng Tàu cũng thu hút khá nhiều dự án đầu tư trực tiếp tiếp nước ngoài. Năm 2006, Vũng Tàu là tỉnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cao nhất cả nước với hơn 1,1 tỷ USD. Ngoài ra, Bà Rịa – Vũng Tàu hiện là tỉnh có GPD bình quân đầu người cao nhất Việt Nam.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!