Tổng hợp

Động lực làm tăng dân số thế giới là?

Dân số là tập hợp của những con người đang sống ở một vùng địa lý hoặc một không gian nhất định, là nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế – xã hội, thường được đo bằng cuộc điều tra dân số và biểu hiện bằng tháp dân số. Vậy động lực làm tăng dân số thế giới là?

Câu hỏi: Động lực làm tăng dân số thế giới là?

A. Gia tăng cơ học

B. Gia tăng dân số tự nhiên

Bạn đang xem: Động lực làm tăng dân số thế giới là?

C. Gia tăng dân số tự nhiên và cơ học

D. Tỉ suất sinh thô

Đáp án đúng B.

Động lực làm tăng dân số thế giới là do gia tăng dân số tự nhiên vì tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là nhân tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng quyết định đến sự biến động dân số của một quốc gia và trên toàn thế giới.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Dân số trên thế giới hiện nay trên 6 tỉ người, quy mô dân số giữa các nước rất khác nhau, tốc độ gia tăng dân số nhanh. Theo số liệu của Cục thống kê dân số thế giới (PRB) năm 2005, trong tổng số trên 200 quốc gia, có II quốc gia với số dân trên 100 triệu, đó là Trung Quốc (1303,7 triệu), Ấn Độ (1103,6 triệu), Hoa Kì (296,5 triệu), In-đô-nê-xi-a (221,9 triệu), Bra-xin (184,2 triệu), Pa-kit-xtan (162,4 triệu), LB, Nga (143,0 triệu), Băng-la-đet (144,2 triệu), Ni-giê-ri-a (131,5 triệu), Nhật Bản (127,7 triệu) và Mê-hi-cô (107,0 triệu). Với dân số 83,3 triệu người, Việt Nam đứng thứ 13 về quy mô dân số thế giới. 17 quốc gia có số dân ít ỏï, chỉ từ 0,04 đến 0,1 triệu người như Kit Nê-vít (0,04 triệu), Mô-na-cô (0,03 triệu), Tu-va-lu (0,01 triệu)… Dân số thế giới thường xuyên biến động.

Gia tăng dân số là thước đo phản ánh trung thực, đầy đủ tình hình biến động dân số của một quốc gia, một vùng. Gia tăng dân số thể hiện bằng tổng số giữa tỉ suất gia tăng tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học (tính bằng %). Mặc dù gia tăng dân số bao giờ cũng gồm hai bộ phận cấu thành, song động lực phát triển dân số vẫn là gia tăng dân số tự nhiên.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!