Tổng hợp

Đơn vị hành chính cấp địa phương từ thấp đến cao thời Tiền Lê là gì?

Câu hỏi:

Đơn vị hành chính cấp địa phương từ thấp đến cao thời Tiền Lê là gì?

A.Châu – phủ – lộ

B.Phủ – huyện – châu

Bạn đang xem: Đơn vị hành chính cấp địa phương từ thấp đến cao thời Tiền Lê là gì?

C.Châu – huyện – xã

D.Lộ – phủ – châu

Đáp án đúng D.

Đơn vị hành chính cấp địa phương từ thấp đến cao thời Tiền Lê là Lộ – phủ – châu, cả nước chia làm 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu, hầu hết quan lại đều là võ tướng, các quan lại địa phương chưa được sắp xếp đầy đủ.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là D do:

– Sự thành lập nhà Lê:

+ Cuối năm 979, nội bộ triều Đinh xảy ra một số biến cố. Đinh Tiên Hoàng và con trai là Đinh Liễn bị ám hại. Vua mới còn nhỏ, Lê Hoàn được cử làm phụ chính.

Một số tướng dấy bính chống lại đã bị Lê Hoàn đánh bại. Nhân cơ hội đó nhà Tống ở Trung Quốc lăm le xâm phạm bờ cõi Đại Cồ Việt. Trước tình thế hiểm nghèo các tướng lĩnh và quân đội đồng lòng suy tôn Lê Hoàn lên làm vua để chỉ huy kháng chiến.

Lê Hoàn là người có tài, có chí lớn, mưu lược, khỏe manh nên được triều Đinh phong làm Thập đạo tướng quân, điện tiền chỉ huy sứ.

+ Lê Hoàn đổi niên hiệu là Thiên Phúc, lập nên nhà Lê, sử cũ gọi là Tiền Lê.

– Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê (981 – 1009)

+ Triều đình trung ương do vua đứng đầu và nắm mọi quyền hành về quân sự và dân sự.

+ Giúp Lê Hoàn làm việc nước có quan Thái Sư (quan đầu triều) và đại sư (nhà sư có danh tiếng). Dưới vua là các chức quan văn, quan võ.

+ Con vua được phong vương nắm giữ vùng biên giới. (đây là chế độ quân chủ tập trung còn sơ sài)

+ Cả nước chia làm 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu. Hầu hết quan lại đều là võ tướng, các quan lại địa phương chưa được sắp xếp đầy đủ.

– Quân đội: Nhà Lê chú ý xây dựng một quân đội mạnh để bảo vệ chính quyền trung ương. Quân đội gồm 10 đạo và hai bộ phận:

+ Quân Điện Tiền (Cấm quân): Bảo vệ nhà Vua và kinh thành.

+ Quân địa phương đóng tại các lộ, thay phiên nhau luyện tập và sản xuất.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!