Tổng hợp

Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là?

Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Hãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ, tiến đánh các xứ quân khác. Các sứ quân lần lượt bị đánh bại, tình trạng cát cứ chấm dứt. Vậy Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là?

Câu hỏi:

Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là?

Bạn đang xem: Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là?

A. Vạn Thắng Vương

B. Bắc Bình Dương

C. Bình Định Vương

D. Bố Cái Đại Vương

Đáp án đúng A.

Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là Vạn Thắng Vương, Đinh Tiên Hoàng ( 22 tháng 3 năm 924 – tháng 10 năm 979), tên húy là Đinh Bộ Lĩnh, có sách gọi Đinh Hoàn đã có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời Bắc thuộc.

Giải thích vì sao chọn A là đáp án đúng:

Sau chiến thắng Bạch Đằng, năm 939: Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa

Ngô Quyền thiết lập chính quyền mới do Vua đứng đầu quyết định mọi việc;đặt các chức quan văn – võ quy định lễ nghi trong triều, trang phục quan lại các cấp. Ở địa phương cử các quan trông coi các châu quan trọng. Độc lập chủ quyền được giữ vững, đất nước yên bình.

Năm 944: Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha cướp ngôi triều đình lục đục, đất nước rối loạn.

Năm 950: Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng không quản lí được đất nước.

Năm 965: Ngô Xương Văn chết, tranh chấp cát cứ diễn ra  đẫn đến  loạn 12 Sứ Quân và nhà Tống có âm mưu xâm lược nước ta.

Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư, ông liên kết với sứ Quân Trần Lãm, được nhân dân ủng hộ dánh đâu thắng đó được tôn là Vạn Thắng Vương

Năm 967:  Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

Đinh Tiên Hoàng ( 22 tháng 3 năm 924 – tháng 10 năm 979), tên húy là Đinh Bộ Lĩnh, có sách gọi Đinh Hoàn đã có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời Bắc thuộc. Đại Cồ Việt là nhà nước mở đầu cho thời đại độc lập, tự chủ, xây dựng chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!