Tổng hợp

Điều kiện tự nhiên và phương thức gắn bó cư dân cổ đại phương Đông trong công việc là

Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên và phương thức gắn bó cư dân cổ đại phương Đông trong công việc là

A. khai phá đất đai, trị thủy, làm thủy lợi.

B. chăn nuôi đại gia súc.

C. buôn bán đường biển.

Bạn đang xem: Điều kiện tự nhiên và phương thức gắn bó cư dân cổ đại phương Đông trong công việc là

D. sản xuất thủ công nghiệp.

Đáp án đúng A.

Điều kiện tự nhiên và phương thức gắn bó cư dân cổ đại phương Đông trong công việc là khai phá đất đai, trị thủy, làm thủy lợi, bởi Điều kiện tự nhiên ở gần các con sông lớn với phương thức kinh tế nông nghiệp đã gắn bó cư dân cổ đại phương Đông trong công việc.

Lý giải việc chọn đáp án A là do:

Ở phương Đông hình thành 4 nền văn minh rực rỡ là: Trung Quốc, Ai Cập, Lưỡng Hà và Ba Tư, ra đời vào khoảng thời gian VI – III TCN. Tìm hiểu kỹ các quốc gia cổ đại phương Đông, ta nhận thấy rằng các quốc gia này hình thành bên cạnh lưu vực các dòng sông lớn, cái nôi của nền văn minh phương Đông.

– Ai Cập: sông Nin

– Lưỡng Hà: sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát

– Ấn Độ: sông Ấn và sông Hằng

– Trung Quốc: sông Hoàng Hà và Trường Giang.

Sản xuất phát triển dẫn đến sự phân hóa xã hội, xuất hiện kẻ giàu,người nghèo nên giai cấp và nhà nước ra đời.

Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, người ta phải liên kết với nhau để khai phá đất đai làm thủy lợi. Một số công xã hợp với nhau lại hình thành tiểu quốc, đứng đầu gọi là vua. Mọi quyền hành tập trung vào tay vua tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế.

Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện trên lưu vực các dòng sông lớn, hẳng năm có lượng phù sa bồi đắp nên dễ dàng canh tác, hằng năm có lượng phù sa bồi đắp nên dễ dàng canh tác.

–  Tại đây có nhiều dất canh tác, có mưa đều đặn, theo mùa

– Cư dân phương Đông sống bằng nghề nông là chủ yếu “lấy nông nghiệp làm gốc”

– Chăn nuôi là một ngành kinh tế được cư dân phương Đông kết hợp với nghề nông.

– Ngoài nghề nông, cư dân phương Đông còn làm đồ gốm, dệt vải, làm nghề luyện kim

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!