Tổng hợp

Điểm tiến bộ nhất trong cải cách về chính trị ở Nhật Bản năm 1868 là?

Câu hỏi:

Điểm tiến bộ nhất trong cải cách về chính trị ở Nhật Bản năm 1868 là?

A. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân

B. Thực hiện chính sách hòa hợp giữa các dân tộc

Bạn đang xem: Điểm tiến bộ nhất trong cải cách về chính trị ở Nhật Bản năm 1868 là?

C. Thủ tiêu hoàn toàn chế độ người bóc lột người

D. Xác định vai trò làm chủ của nhân dân lao động.

Đáp án đúng A.

Điểm tiến bộ nhất trong cải cách về chính trị ở Nhật Bản năm 1868 là thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân, đây là nội dung cải cách về chính trị trong cuộc Duy tân Minh Trị do Thiên hoàng Minh Trị thực hiện nhằm thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu.

Giải thích lý do lựa chọn đáp án A:

Bởi những hiệp ước bất bình mà Mạc phủ kí kết với nước ngoài làm cho tầng lớp xã hội phản ứng mạnh mẽ, phong trào đấu tranh chống Sô-gun nổ ra sôi nổi vào những năm 60 của thế kỉ XX đã làm sụp đổ chế độ Mạc phủ.

Tháng 01-1868, Sô-gun bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu.

Về chính trị, Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân; ban hành Hiến pháp mới (năm 1889), chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

Về kinh tế, Nhật thực hiện thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất; tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn; xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc.

Về quân sự, lực lượng quân sự được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây. Chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh. Nhật cũng chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược.

Về giáo dục, Nhật thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kỹ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh giỏi đi du học phương Tây…

Từ đó, nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây, Nhật Bản giàu mạnh, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!