Tổng hợp

Điểm chung trong chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn với các triều đại trước

Câu hỏi:

Điểm chung trong chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn với các triều đại trước?

A. Thần phục nhà Thanh.

B. Bắt lào, Chân Lạp phục tùng.

Bạn đang xem: Điểm chung trong chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn với các triều đại trước

C. Hạn chế, không quan hệ với phương Tây.

D. Phục tùng Phương Tây.

Đáp án đúng C.

Điểm chung trong chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn với các triều đại trước là Hạn chế, không quan hệ với phương Tây, thương nghiệp cũng hạn chế buôn bán với người phương Tây.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ vương triều Tây Sơn lấy niên hiệu Gia Long, chọn phú Xuân (Huế) làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn.

Năm 1806, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, tổ chức lại bộ máy chính quyền:

+ Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành từ trung ương đến địa phương.

+ Năm 1831 – 1832, chia cả nước thành 30 tỉnh và một phủ trực thuộc (Phủ Thừa Thiên).

Năm 1815 nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long).

Về quân đội, nhà Nguyễn xây dựng quân đội mạnh gồm nhiều binh chủng, xây dựng thành trì vững chắc, lập hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau.

Về đối ngoại, nhà Nguyễn thần phục nhà Thanh, đóng cửa không quan hệ với tư bản Phương Tây.

Về kinh tế dưới triều Nguyễn:

1/ Nông nghiệp

– Chú trọng khai hoang, khai phá miền ven biển.

– Di dân lập ấp, lập đồn điền.

→ Diện tích canh tác tăng thêm, tuy nhiên ruộng đất tập trung trong tay địa chủ.

– Đê điều không được quan tâm tu sửa, lụt lội, hạn hán xảy ra thường xuyên.

– Đặt lại chế độ quân điền nhưng không còn phát huy tác dụng như trước

→ Nông nghiệp ngày càng sa sút, không phát triển lên được.

2/ Thủ công nghiệp

– Nhà nước lập nhiều xưởng sản xuất đúc súng, đúc tiền…tập trung nhiều thợ giỏi, kĩ thuật cao.

– Ngành khai thác mỏ được mở rộng (mỏ than, đồng, vàng…)

– Làng nghề thủ công ở nông thôn và thành thị phát triển.

3/ Thương nghiệp

– Nội thương :

   + Xuất hiện nhiều thành thị, thị tứ buôn bán tập nập.

   + Phố chợ đông đúc, sầm uất, các mặt hàng phong phú.

– Ngoại thương :

   + Mở rộng buôn bán với các nước trong khu vực nhất là Trung Quốc.

   + Hạn chế buôn bán với người Phương Tây.

Như vậy, điểm chung trong chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn với các triều đại trước là Hạn chế, không quan hệ với phương Tây, thương nghiệp cũng hạn chế buôn bán với người phương Tây.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!