Tổng hợp

Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?

Câu hỏi:

Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?

A. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương

B. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp

Bạn đang xem: Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?

C. Bạch Đằng

D. Thiên Trường, Thăng Long

Đáp án đúng A.

Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên là Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, quân dân nhà Trần đã đánh tan quân Nguyên, đất nước sạch bóng quân xâm lược.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A do:

– Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên

+ Mục đích: Xâm lược Cham-pa và Đại Việt để làm cầu nối thôn tính các nước ở phía Nam Trung Quốc.

+ Hành động: Năm 1283 nhà Nguyên cho quân đánh Cham-pa để làm bàn đạp tấn công vào Đại Việt nhưng không thành công.

– Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến:

+ Vua Trần triệu tập hội nghị các vương hầu, quan lại ở bến Bình Than bàn kế hoạch đánh giặc, cử Trần Quốc Tuấn chỉ huy cuộc kháng chiến.

+ Năm 1285, vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng ở Thăng Long để bàn cách đánh giặc.

+ Tổ chức tập trận, duyệt binh ở Đông Bộ Đầu, trấn giữ nơi hiểm yếu, quân sĩ thích vào cánh tay hai chữ “Sát Thát” (giết giặc Mông Cổ).

+ Tháng 1/1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy vào xâm lược nước ta.

+ Trước thế giặc mạnh, quân Trần rút lui về Thăng Long, sau đó rút về Thiên Trường (Nam Định) để bảo toàn lực lượng và thực hiện kế hoạch “vườn không nhà trống”.

+ Toa Đô từ Chăm-pa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa, kết hợp cùng quân Thoát Hoan đánh xuống phía Nam tạo thế “gọng kìm” tiêu diệt quân ta, nhưng thất bại. Quân Nguyên rút quân về Thăng Long, lâm vào tình thế bị động, thiếu lương thực.

+ Lợi dụng thời cơ, tháng 5/1285 nhà Trần tổ chức phản công đánh bại quân giặc ở nhiều nơi như Tây kết, Hàm Tử, Chương Dương và tiến vào giải phóng Thăng Long

Kết quả: Quân dân nhà Trần đã đánh tan quân Nguyên, đất nước sạch bóng quân xâm lược.

Như vậy địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên là Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!