Tổng hợp

Để tiến hành xâm lược Đại Việt nhà Tống đã thực hiện biện pháp gì?

Câu hỏi: 

Để tiến hành xâm lược Đại Việt nhà Tống đã thực hiện biện pháp gì?

A. Tiến đánh các nước Liêu – Hạ trước để tập trung lực lượng đánh Đại Việt

B. Tiến hành cải cách để tăng tiềm lực đất nước

Bạn đang xem: Để tiến hành xâm lược Đại Việt nhà Tống đã thực hiện biện pháp gì?

C. Xúi giục vua Cham-pa tiến đánh phía Nam Đại Việt

D. Gây hấn ở biên giới Việt – Trung

Đáp án đúng C.

Để tiến hành xâm lược Đại Việt, nhà Tống đã thực hiện biện pháp xúi giục vua Cham-pa đành vào phía Nam Đại Việt để làm phân tán lực lượng của nhà Lý khi phải cùng một lúc chống lại 2 kẻ thù.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Giữa thế kỉ XI, nhà Tống gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị.

+ Ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập.

+ Nội bộ mâu thuẫn, nhân dân đói khổ, nổi dậy đấu tranh.

+ Bị hai nước Liêu – Hạ quấy nhiễu.

=> Nhà Tống xâm lược Đại Việt để giải quyết tình trạng khủng hoảng.

 Để đánh chiếm Đại Việt nhà Tống:

+ Xúi giục vua Cham-pa tấn công Đại Việt.

+ Ngăn cản việc đi lại buôn bán của nhân dân hai nước.

+ Dụ dỗ tù trường các dân tộc ít người.

Trước tình hình đó, Nhà Lý chủ động chuẩn bị đối phó với âm mưu xâm lược của nhà Tống.

+ Thái úy Lý Thường Kiệt được cử làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến.

+ Cho quân đội luện tập và canh phòng nghiêm ngặt.

+ Các tù trưởng miền núi được lệnh mộ thêm binh và đánh trả những cuộc quấy phá, âm mưu dụ dỗ của địch.

+ Đem quân đánh bại cuộc tấn công của Cham-pa.

Lý Thường Kiệt chủ trương “tiến công trước để phòng vệ” tấn công vào những nơi tập trung quân lương của nhà Tống.

Tháng 10 – 1075, Lý Thường Kiệt chỉ huy quân chia làm 2 đạo tấn công vào đất Tống.

+ Quân bộ tấn công Ung Châu.

+ Quân thủy do Lý Thường Kiệt chỉ huy tấn công vào châu Khâm, châu Liêm, tiêu diệt các căn cứ tập kết quân, phá hủy kho tàng của giặc.

Quân Lý Thường Kiệt tiến về bao vây thành Ung Châu. Quân nhà Lý hạ thành Ung Châu, chủ động rút quân, chuẩn bị phòng tuyến chặn địch.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!