Tổng hợp

Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỷ 19 Nhật Bản đã

Câu hỏi: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỷ 19 Nhật Bản đã

A. Tiến hành những cải cách tiến bộ

B. Duy trì chế độ phong kiến

C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây

Bạn đang xem: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỷ 19 Nhật Bản đã

D. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới

Đáp án đúng A.

Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỷ 19 Nhật Bản đã tiến hành những cải cách tiến bộ.

Lý giải việc chọn đáp án A là do:

Tháng 01/1868 Sô-gun bị lật đổ. Thiên hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách;

Nội dung cải cách Minh Trị

Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hâu.

– Về chính trị :

+ Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện bình đẳng ban bố quyền tự do.

+ Ban hành Hiến pháp 1889.

– Về kinh tế:

+ Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.

+ Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc.

– Về quân sự:

+ Được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây.

+ Chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh.

+ Chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược.

– Về giáo dục:

+ Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

+ Chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật trong chương trình giảng dạy…

+ Cử những học sinh giỏi đi du học phương Tây …

Tính chất – ý nghĩa:

– Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.

– Nhật thoát khỏi số phận bị các nước tư bản phương Tây xâm lược

– Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật.

Kết quả của việc tiến hành cải cách:

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một nước tư bản công nghiệp:

– Giúp nước Nhật giữ vững được độc lập chủ quyền trước sự xâm lược của đế quốc phương Tây, thoát khỏi nguy cơ trở thành một nước thuộc địa.

– Đưa Nhật Bản trở thành một nước đế quốc hùng mạnh duy nhất ở châu Á.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!