Tổng hợp

Để phân loại các quốc gia trên thế giới

Câu hỏi: Để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế – xã hội của từng nước, từng khu vực thì không dựa vào tiêu chí:

A. Thu nhập bình quân đầu người.

B. Tỉ lệ tử vong của trẻ em.

C. Chỉ số phát triển con người (HDI).

Bạn đang xem: Để phân loại các quốc gia trên thế giới

D. Cơ cấu kinh tế của từng nước.

Đáp án đúng D.

Để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế – xã hội của từng nước, từng khu vực thì không dựa vào tiêu chí Cơ cấu kinh tế của từng nước.

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

Các lục địa và các châu lục có các đặc điểm như sau:

+ Lục địa

– Lục địa là khối đất liền rộng hàng triệu ki lô mét vuông, có biển và đại dương bao quanh.

– Trên thế giới có 6 lục địa: Á – Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ô-xtrây-li-a và Nam Cực.

+ Châu lục

– Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo chung quanh (phân chia chủ yếu mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị).

– Trên thế giới có 6 châu: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

+ Các nhóm nước trên thế giới

– Trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

– Dựa vào các tiêu chí (thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong của trẻ em,…) hoặc chỉ số phát triển con người (HDI) người ta phân loại các nước trên thế giới thành hai nhóm nước: phát triển và đang phát triển.

Nhóm nước phát triển: thu nhập bình quân đầu người > 20 000 USU/năm, tỉ lệ tử vong trẻ em thấp, HDI từ 0,7 đến gần bằng 1.

Nhóm nước đang phát triển: thu nhập bình quân đầu người < 20 000 USU/năm, tỉ lệ tử vong trẻ em khá cao, HDI < 0,7.

Nhìn chung Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn bởi:

+ Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương.

+ Địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa, vùng cực lạnh giá…

– Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng:

Các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên (địa hình, khí hậu, đất đai, sông ngòi, sinh vật…), về chế độ chính trị, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Do đó Người ta thường dựa vào các chi tiêu : thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong na trẻ em … hoặc chỉ số phát triển con người (HDI) để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế – xã hội của từng nước, từng châu lục.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!