Tổng hợp

Để phân bố các ngành công nghiệp hợp lý và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào?

Câu hỏi:

Để phân bố các ngành công nghiệp hợp lý và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào?

A. Đặc điểm của ngành công nghiệp đó

B. Khai thác, vì không có ngành này thì không có vật tư

Bạn đang xem: Để phân bố các ngành công nghiệp hợp lý và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào?

C. Nhanh nông – lâm – thủy sản, vì ngành này cung cấp nguồn nguyên liệu chủ yếu cho công nghiệp

D. Nhanh năng lượng

Đáp án đúng A.

Để phân bố các ngành công nghiệp hợp lý và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào đặc điểm của ngành công nghiệp đó, từ đặc điểm của ngành công nghiệp cụ thể, người ta có kế hoạch khai thác, sử dụng và phân bố để mang lại hiệu quả cao nhất.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Công nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì:

– Sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn.

– Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế.

– Tạo ra sản phẩm tiêu dùng nhằm nâng cao đời sống xã hội.

– Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo khả năng mở rộng sản xuất, thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, củng cố an ninh quốc phòng.

– Chỉ tiêu để đánh giá trình độ phát triển của một nước.

Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Tác động vào đối tượng lao động ⟶ Nguyên liệu.

– Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu ⟶ Tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng.

– Cả hai giai đoạn đều sử dụng máy móc.

Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ, đòi hỏi nhiều kĩ thuật và lao động trên một diện tích nhất định để tạo ra khối lượng sản phẩm.

Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng:

– Dựa vào tính chất tác động vào đối tượng lao động: công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.

– Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm: công nghiệp nặng (nhóm A) và công nghiệp nhẹ (nhóm B).

+ Công nghiệp nặng (nhóm A): sản phẩm phục vụ cho sản xuất.

+ Công nghiệp nhẹ (nhóm B): sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và đời sống của con người.

Từ đặc điểm của ngành công nghiệp cụ thể, người ta có kế hoạch khai thác, sử dụng và phân bố để mang lại hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của các ngành công nghiệp là: vị trí địa lý, nhân tố tự nhiên, nhân tố kinh tế – xã hội.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!